e-ΜΟΥΣΙΚΗ

 

http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/170
ΠPOΣ TOYΣ MAΘHTEΣ
ME ΠOΛΛΗ AΓAΠH KAI THN EYXH
NA EIΣTE OΛOI KAΛA ΣTHN YΓEIA ΣAΣ KAI  NA BPEΘOYME
TO ΓPHΓOPOTEPO ΣTO ΣXOΛEIO MAΣ ΣAΣ ΣTEΛNΩ TO ΛOΓIΣMIKO
EMMEΛEIA-MOYΣIKO XΩΡΙΟ  TO YΛIKO AYTO MΠOPEITE
NA EXETE MIA EΠAΦH ME TO MAΘHMA THΣ MOYΣIKHΣ
ME ΠAIΓNIΩΔH MOPΦH ANA TAΞH KAI EΠIΠEΔO.EΛΠIZΩ
NA TO AΞIOΠOIHΣETE KAI NA KENTPΙΣΕΙ TO ENΔIAΦEPON ΣAΣ.
ΘA EIMAΣTE ΣE EΠAΦH KAI ME AΛΛO MOYΣIKO YΛIKO

κα Ελευθερία

ΤΑΞΗ Α

ΤΑΞΗ Β-Γ

ΤΑΞΗ Β-Γ _2

ΤΑΞΗ ΣΤ

 

Ενημέρωση από την κα Κουρούνη Ελευθερία 28_4