ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23/12


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
edupass.gov.gr
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/11 ΕΚΕΙ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ SELF TEST


ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ SELF TESTS ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.


ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23/12


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
edupass.gov.gr
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/11 ΕΚΕΙ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ SELF TEST


ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ SELF TESTS ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.


ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23/12


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
edupass.gov.gr
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/11 ΕΚΕΙ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ SELF TEST


ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ SELF TESTS ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.


ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23/12


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
edupass.gov.gr
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/11 ΕΚΕΙ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ SELF TEST


ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ SELF TESTS ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.


ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23/12


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
edupass.gov.gr
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/11 ΕΚΕΙ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ SELF TEST


ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ SELF TESTS ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.


ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23/12


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
edupass.gov.gr
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/11 ΕΚΕΙ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ SELF TEST


ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ SELF TESTS ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.


ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23/12


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
edupass.gov.gr
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/11 ΕΚΕΙ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ SELF TEST


ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ SELF TESTS ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.


ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23/12


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
edupass.gov.gr
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/11 ΕΚΕΙ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ SELF TEST


ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ SELF TESTS ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.


ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23/12


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
edupass.gov.gr
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/11 ΕΚΕΙ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ SELF TEST


ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ SELF TESTS ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.


ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23/12


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
edupass.gov.gr
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/11 ΕΚΕΙ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ SELF TEST


ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ SELF TESTS ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.


ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23/12


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
edupass.gov.gr
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/11 ΕΚΕΙ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ SELF TEST


ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ SELF TESTS ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.


ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23/12


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
edupass.gov.gr
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/11 ΕΚΕΙ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ SELF TEST


ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ SELF TESTS ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.


ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23/12


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
edupass.gov.gr
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/11 ΕΚΕΙ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ SELF TEST


ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ SELF TESTS ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.


ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23/12


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
edupass.gov.gr
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/11 ΕΚΕΙ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ SELF TEST


ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ SELF TESTS ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.


ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23/12


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
edupass.gov.gr
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/11 ΕΚΕΙ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ SELF TEST


ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ SELF TESTS ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.


ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23/12


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
edupass.gov.gr
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/11 ΕΚΕΙ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ SELF TEST


ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ SELF TESTS ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.


asfalia

Εκπαιδευτική Τηλεόραση

Ψηφιακό Σχολείο

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

englishforkids


6o Δημοτικό Χαϊδαρίου

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ SELF TEST

Από σήμερα Τετάρτη 19/01 έως και τη Δευτέρα 24/1 μπορείτε να προμηθευτείτε

από τα φαρμακεία δωρεάν 

5 self test ανά μαθητή για να καλυφθούν οι ανάγκες απο 24/01 έως και 8/2

 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

 

Δράση ανακύκλωσης-Διαγωνισμός

Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο μας συμμετέχει

στο "1ο Μεγάλο Σχολικό Τουρνουά Ανακύκλωσης Μπαταριών!"

 μια πρωτοβουλία της ΑΦΗΣ και της Οργάνωσης Γη.

Μπορείτε να συνδράμετε προσκομίζοντας προς ανακύκλωση 

μπαταρίες εως 5 κιλά το τεμάχιο(π.χ. μεγέθους ΑΑ, ΑΑΑ, 3R12,

μπαταρία Η/Υ,μπαταρία συναγερμού).

Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο ακόλουθο link:

https://www.afis-kinigoi.gr/#daskaloi


 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΡΩΜΕΝΟ

   Η μουσικός του σχολείου η κα Κουρούνη Ελευθερία ,

μας εξέπληξε ευχάριστα ψάλλοντας τα κάλαντα

μαζί με χορωδίες από μαθητές, δίνοντας έτσι μια ξεχωριστή

εορταστική νότα στην καθημερινότητα μας.

Αντλούμε αισιοδοξία από τον ενθουσιασμό και την χαρά  των παιδιών.

 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

E τάξη  + κα Μάτα

Α τάξη+κα Λίτσα

Στ τάξη + κα Κική

κα Σταυρούλα

κος Παντελής

 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23/12.

ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΣΧΟΛΑΣΟΥΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΣ .

ΕΧΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΙ Η ΕΠΕΝΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 10/1/2022

Ο Δ/ΝΤΗΣ

 

ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ

ΜΕΝΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΞΕΚΙΝΑ ΣΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

15/12  (3η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ)

 

ΛΗΞΗ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ :

-Την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου λήγει το 1ο Τρίμηνο.

- Η βαθμολογία (Γ,Δ,Ε,ΣΤ ) θα σας σταλεί μέσω των παιδιών σας σε

σφραγισμένο φάκελο τη Δευτέρα 20/12.

-Η συνεργασία- ενημέρωση με τους δασκάλους όλων των τάξεων θα γίνει είτε

τηλεφωνικά είτε μέσω webex. Θα ενημερωθείτε από τους διδάσκοντες .

-Για ενημέρωση-συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων καλέστε

στο τηλέφωνο του σχολείου ημέρες, που σύμφωνα με το πρόγραμμα

θα βρίσκονται στο σχολείο.

Ευχαριστώ πολύ για την έως τώρα συνεργασία.

Ο Δ/ντής

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤ ΤΑΞΗΣ

Ολοκληρώνοντας το πρώτο εργαστήρι δεξιοτήτων με θέμα: 
"Σύγχρονα επαγγέλματα και ψηφιακές δεξιότητες"
οι μαθητές της ΣΤ΄Τάξης
παρουσιάζουν ένα μέρος
από όσα διερεύνησαν, αναζήτησαν, 
συζήτησαν, δημιούργησαν.

https://video.link/w/K2VMc

 Πηγές: Βικιπαίδεια , Σχολικά βιβλία.
Οι εικόνες είναι από τους ιστότοπους : Unsplash,
pixabay,  και το προσωπικό αρχείο της δασκάλας της τάξης
κας Μωραΐτη Κυριακής.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Οι γονείς των μαθητών μας θα μπορούν
να προμηθεύονται από Τετάρτη 17 /11
ως και Παρασκευή 26 /11, δύο συσκευασίες
με 
συνολικά δέκα (10) δωρεάν
αυτοδιαγνωστικά (self) τεστ από
τα φαρμακεία, προκειμένου να καλύψουν
τις ανάγκες ελέγχου των ημερών
από 23 Νοεμβρίου μέχρι και τις γιορτές
των Χριστουγέννων ώστε οι μαθητές
να προσέρχονται στο σχολείο σύμφωνα
με τις οδηγίες των ειδικών
και τη δήλωση του αποτελέσματος
του
test στην πλατφόρμα edupass.

ο Δ/ντής

 

ΣΧ ΓΙΟΡΤΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ:

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΑΠΟ   08:15-09:40 ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ  ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ.

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

  ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΘΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΟΥΝ.

ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΕΝ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ.

ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΟΛΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΦΑΙΑ.

 

ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ 11/11/2021

Στα πλαίσια της ετοιμότητας αντίδρασης σε ενδεχόμενη σεισμική δόνηση
|την ώρα λειτουργίας του σχολείου, πραγματοποιήσαμε σήμερα την 
δεύτερη «ασκηση σεισμού» .Το σενάριο προέβλεπε η σεισμική δόνηση
να γίνει σε ώρα διαλείμματος. Σας πληροφορούμε ότι τα παιδιά αντέδρασαν 
ψύχραιμα, οργανωμένα και σύμφωνα με τις οδηγίες των εκπαιδευτικών.
Ενδεικτικές φωτογραφίες από την κα Μάτα.

 

EDUPASS

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμό και ενημερωθείτε για την νέα πλατφόρμα

έκδοσης της σχολικής κάρτας.

: https://www.minedu.gov.gr/news/50530-26-10-21-i-leitourgia-tou-edupass-gov-gr-epekteinetai-stis-sxolikes-monades-tis-dimosias-protovathmias-defterovathmias-ekpaidefsis-kai-eidikis-agogis

Κατά τη διαδικασία εισόδου στην πλατφόρμα επιλέγετε:

- πρόσβαση σε χώρους πρωτοβάθμιας/δευτεροβάθμιας

-δήλωση self test μαθητών/μαθητριών έκδοση σχολικής κάρτας

-στη συνέχεια σύνδεση με τον φορέα που εσείς θα επιλέξετε

-Περιφέρεια Αττικής- Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών

- Δήμος Χαϊδαρίου-Δημοτικά Σχολεία-Ολοήμερο Σχολείο-6ο Χαϊδαρίου

- Στοιχεία του μαθητή

-Υποβολή

 

ΓΙΟΡΤΗ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΠΑΡΕΛΑΣΗ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΣΧ.ΨΥΧΟΛΟΓΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ

"Η Ψυχολόγος και η Κοινωνική Λειτουργός του σχολείου
(Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης-ΕΔΥ)
θα δέχονται αιτήματα γονέων/κηδεμόνων στο τηλέφωνο του σχολείου
κάθε Δευτέρα τις ώρες 11.00 π.μ. με 12.30 μ.μ.
Οι γονείς μπορούν να απευθυνθούν για ψυχοκοινωνική και συναισθηματική
υποστήριξη των μαθητών/μαθητριών,
για συμβουλευτική γονέων ή αν επιθυμούν περαιτέρω αξιολόγηση
των μαθητών από το οικείο ΚΕΔΑΣΥ
(1ο ΚΕΔΑΣΥ Γ' Αθήνας) λόγω μαθησιακών ή συμπεριφορικών δυσκολιών.
 Η Ψυχολόγος και η Κοινωνική Λειτουργός θα δέχονται τους γονείς
 στον χώρο του σχολείου(τηρουμένων όλων των μέτρων υγειονομικής προστασίας) 
κατόπιν ραντεβού που θα προγραμματίζεται έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία.
Ευαγγελίου Μυρτώ, Ψυχολόγος - Μαντοπούλου Αγγελική, Κοινωνική Λειτουργός".

 

RAPID TEST ενημέρωση από Δ Χαϊδαρίου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ          ΤΑΞΗ        ΩΡΑ                         ΑΙΘΟΥΣΑ

17/9  ΔΕΥΤΕΡΑ            Α           13:30                        Α.Π.Χ.
22/9  ΤΕΤΑΡΤΗ            Δ           13:30 ΚΑΙ 14:10        Α.Π.Χ.
23/9  ΠΕΜΠΤΗ             Ε           13:30                        Α.Π.Χ.
24/9  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ        ΣΤ        13:00 ΚΑΙ 14:10        Α.Π.Χ.
27/9  ΔΕΥΤΕΡΑ             Β          13:30                       Α.Π.Χ.
28/9   ΤΡΙΤΗ                  Γ          19:00          WEBEX (ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ)

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ Ή ΣΤΟΥΣ ΕΚΠ/ΚΟΥΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

 

ΕΜΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ:

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΧ ΕΤΟΥΣ 2021-22

ΔΕΥΤΕΡΑ 08:15 - 09:00.

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΤΕ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥΣ.

Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΜΟΝΟ

ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΑΙ Δ.Σ. ΓΟΝΕΩΝ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ.

ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

6ΩΡΑ +ΟΛΟΗΜΕΡΟ.

ΒΙΒΛΙΑ ΘΑ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΝ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ

ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ SELF TEST

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ!

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ 2021-22

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΑΤΗΣΤΕ Ν΄ΑΝΟΙΞΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

κα Νικητάκη Σταυρούλα

 

Δ ΤΑΞΗ

1) Βίντεο με ζωγραφιές των παιδιών στο
μελοποιημένο ποίημα του Οδυσσέα Ελύτη
"Το κορίτσι" από το βιβλίο της Γλώσσας β΄τεύχος.
https://video.link/w/Jhc3c 

2) Τα ελληνικά δάση. (Κάνω κλικ στο βελάκι κάτω δεξιά για να έχω πλήρη οθόνη) 
http://photodentro.edu.gr/v/item/ugc/8525/1833   

Η φύση είναι το σπίτι μας!

Θα θέλαμε στο μέλλον κάποια είδη ζώων και φυτών να τα βλέπουμε
μόνο σε φωτογραφίες;
Στην διάρκεια της φετινής χρονιάς, μελετήσαμε και γνωρίσαμε
οικοσυστήματα του τόπου μας,συζητήσαμε για τα δάση μας,
τις παραλίες , την πανίδα και τη χλωρίδα , αναγνωρίσαμε
τα οφέλη που έχουμε από τη φύση . Εντοπίσαμε τους κινδύνους
που απειλούν το περιβάλλον μας
και προτείναμε τρόπους προστασίας. Συμπληρώσαμε ταυτότητες
ζώων της χώρας μας
που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν.
Κάποια από αυτά που ανακαλύψαμε τα συγκεντρώσαμε και
τα μοιραζόμαστε μαζί σας
στα παρακάτω  links που περιέχουν κείμενα ,
μαγικές εικόνες που ανοίγουν κάνοντας
κλικ στα εικονίδια, βίντεο, παιχνίδια, κ.α.


3) Ζώα που κινδυνεύουν.

http://photodentro.edu.gr/v/item/ugc/8525/1835 
(πατώ στη λέξη ανάγνωση, έπειτα κάνω κλικ στο τετραγωνάκι
πάνω δεξιά με τα χιαστί βελάκια για να έχω πλήρη οθόνη) 

4) ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ (Κάνω κλικ στα παρακάτω links και παίζω)

https://learningapps.org/display?v=p6ski126c21

https://wordwall.net/resource/12293010/%ce%b5%ce%bc%ce%b2%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%ce%b2%ce%b9%ce%b1

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!!!

κα Μωραΐτη Κυριακή

 

 

Χειροτεχνίες Γ Τάξης

Οι μαθητές της Γ τάξης και η δασκάλα τους η κα Λίτσα ζωγράφισαν αναμνηστικά

πάνω σε ξύλο κια μας εύχονται καλό καλοκαίρι!

 

Πολιτιστικό Πρόγραμμα Α Τάξης

   Κατά το σχολικό έτος 2020-21, στην ώρα της Ευέλικτης ζώνης,
η Α τάξη πραγματοποίησε Πολιτιστικό Πρόγραμμα με τίτλο 
«Διαβάζω, μαθαίνω, δημιουργώ». Στόχος του Προγράμματος
ήταν η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας και της κριτικής σκέψης
των μικρών μαθητών καθώς και της δημιουργικότητάς τους.
Κάθε διδακτική ώρα αφιερώθηκε στην ανάγνωση ενός νέου βιβλίου,
στη συζήτηση για το νόημά του και το τι μπορούμε να μάθουμε
από αυτό και τέλος στη ζωγραφική της σκηνής που
τους εντυπωσίασε περισσότερο. Στο τέλος του προγράμματος
συνθέσαμε κι αφηγηθήκαμε στην τάξη ένα νέο παραμύθι
με πρωταγωνιστές τους ήρωες των βιβλίων που διαβάσαμε
όλη τη χρονιά. Παρακάτω μπορείτε να δείτε μερικές από τις
δημιουργίες των μαθητών.

    
   
   
κα Σταυρούλα Νικητάκη
 

Πολιτιστικό Πρόγραμμα ΣΤ Τάξης

    Κατά το σχολικό έτος 2020-21 οι μαθητές της ΣΤ υλοποίησαν στην ώρα
των Αγγλικών Πολιτιστικό Πρόγραμμα με τίτλο "It's a wonderful world"
("Ένας υπέροχος κόσμος"). Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού
και  οι μαθητές δούλεψαν σε ομάδες και με τη χρήση κινητών συσκευών
τάμπλετ, ερεύνησαν κι ανακάλυψαν πληροφορίες για κάποια
από τα σπουδαιότερα μνημεία του κόσμου. Στόχος των δραστηριοτήτων
αυτών ήταν όχι μόνο η απόκτηση νέων γνώσεων κι η εξάσκηση
της Αγγλικής Γλώσσας, αλλά και η καλλιέργεια δεξιοτήτων όπως η έρευνα,
η συνεργασία, η δημιουργικότητα και οι τεχνολογικές δεξιότητες των παιδιών.
Τελικό προϊόν της δουλειάς των μαθητών αποτελεί ένας διαδραστικός
ψηφιακός χάρτης, όπου συγκεντρώθηκαν τα σημαντικότερα ευρήματά τους.

κα Σταυρούλα Νικητάκη

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ:
 


Σελίδα 1 από 24

Ημερολόγιο

Ιανουάριος 2022
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

first aid

Στιγμές

Κατασκευές Ο.Σ.Κ.

Σχολικός Κήπος

Σχολική Βιβλιοθήκη

Επικοινωνία

6ο Δημοτικό Χαϊδαρίου

Κομνηνών 39, 12462
Τηλ. 210 5811277
mail@6dim-chaid.att.sch.gr

O καιρός σήμερα