ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23/12


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
edupass.gov.gr
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/11 ΕΚΕΙ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ SELF TEST


ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ SELF TESTS ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.


ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23/12


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
edupass.gov.gr
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/11 ΕΚΕΙ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ SELF TEST


ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ SELF TESTS ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.


ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23/12


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
edupass.gov.gr
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/11 ΕΚΕΙ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ SELF TEST


ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ SELF TESTS ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.


ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23/12


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
edupass.gov.gr
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/11 ΕΚΕΙ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ SELF TEST


ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ SELF TESTS ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.


ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23/12


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
edupass.gov.gr
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/11 ΕΚΕΙ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ SELF TEST


ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ SELF TESTS ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.


ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23/12


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
edupass.gov.gr
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/11 ΕΚΕΙ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ SELF TEST


ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ SELF TESTS ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.


ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23/12


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
edupass.gov.gr
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/11 ΕΚΕΙ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ SELF TEST


ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ SELF TESTS ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.


ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23/12


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
edupass.gov.gr
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/11 ΕΚΕΙ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ SELF TEST


ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ SELF TESTS ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.


ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23/12


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
edupass.gov.gr
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/11 ΕΚΕΙ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ SELF TEST


ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ SELF TESTS ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.


ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23/12


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
edupass.gov.gr
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/11 ΕΚΕΙ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ SELF TEST


ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ SELF TESTS ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.


ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23/12


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
edupass.gov.gr
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/11 ΕΚΕΙ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ SELF TEST


ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ SELF TESTS ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.


ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23/12


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
edupass.gov.gr
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/11 ΕΚΕΙ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ SELF TEST


ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ SELF TESTS ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.


ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23/12


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
edupass.gov.gr
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/11 ΕΚΕΙ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ SELF TEST


ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ SELF TESTS ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.


ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23/12


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
edupass.gov.gr
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/11 ΕΚΕΙ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ SELF TEST


ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ SELF TESTS ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.


ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23/12


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
edupass.gov.gr
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/11 ΕΚΕΙ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ SELF TEST


ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ SELF TESTS ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.


ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23/12


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
edupass.gov.gr
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/11 ΕΚΕΙ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ SELF TEST


ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ SELF TESTS ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.


asfalia

Εκπαιδευτική Τηλεόραση

Ψηφιακό Σχολείο

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

englishforkids


Κατασκευές

Τοποθέτηση προστατευτικού κιγκλιδώματος

   Συνεργεία του Δήμου Χαϊδαρίου τοποθέτησαν περίφραξη σ' ένα τμήμα
της αυλής ώστε να είναι ασφαλέστερος ο χώρος για τους μαθητές και πιο
προστατευμένος ο μηχανολογικός εξοπλισμός που βρίσκεται στο κάτω μέρος.
 

Μια άποψη της κάτω αυλής.

Το τελικό αποτέλεσμα δικαιώνει τους κόπους όλων

 

Ένα έργο τέχνης γεννήθηκε

  Στην αυλή του σχολείου ο ζωγράφος Θανάσης Χρέτσης ξεκίνησε
τη δημιουργία μιας τοιχογραφίας που θα αναβαθμίσει ακόμα
περισσότερο την αισθητική του χώρου. Η όλη δαπάνη θα βαρύνει
τον Ο.Σ.Κ. και έτσι πραγματοποιείται και η τελευταία υπόσχεση
του κου Δρούλια που αφορούσε στην αισθητική αναβάθμιση των χώρων.

Ο καλλιτέχνης έτοιμος να δημιουργήσει.

επι τω έργω....

Ένα σχολείο ζωγραφιά!!!

 

Έτοιμες οι νέες αίθουσες

Οι αίθουσες που προστέθηκαν στην κάτω αυλή είναι έτοιμες. Πλήρως ανακατασκευασμένες

και εξοπλισμένες μ ολοκαίνουρια θρανία ,καρέκλες πίνακες.

 

Ανακατασκευάζονται πλήρως οι δύο αίθουσες

Ανακατασκευάζονται πλήρως οι αίθουσες διδασκαλίας που τοποθετήθηκαν στην αυλή
για να καλύψουν τις διδακτικές ανάγκες του σχολείου μας.
Η όλη ανακατασκευή γίνεται με προσοχή και η εφαρμογή των χρωμάτων γίνεται με τις υποδείξεις
της κας Κοπανά και του κου Γιαννόπουλου αρχιτεκτόνων του Ο.Σ.Κ. Πολύ ωραίοι συνδυασμοί!

 

AΠΧ κ Κάτω Αυλή

 

Μάιος 2013 Εργασίες

Άρχισε να φαίνεται το τελικό αποτέλεσμα!

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΩ ΑΥΛΗΣ

Οι εργασίες διαμόρφωσης του κάτω προαυλίου εκτελούνται ταχύτατα
Ήδη έχει αρχίσει να διαφαίνεται η τελική εικόνα.

 

Τελευταίες αρχιτεκτονικές πινελιές στην κάτω αυλή

 Μεγάλη Τετάρτη και κλιμάκιο αρχιτεκτόνων του Ο.Σ.Κ.
επισκέφθηκε το σχολείο και έδωσε τις τελευταίες οδηγίες.
Τα έργα διαμόρφωσης της αυλής συνεχίζονται και οδεύουν
στην ολοκληρώσή τους.

 

Διαμόρφωση κάτω αυλής

Οι εργασίες διαμόρφωσης της κάτω αυλής μπαίνουν στην τελική φάση.
Διαμορφώθηκε ένας ωραιότατος κήπος πίσω απ την Α.Π.Χ. και άρχισε
η τοποθέτηση πλακών. Σύντομα θα φανεί η πρόοδος των έργων ,
αφού όλες σχεδόν οι εργασίες υποδομών έχουν ολοκληρωθεί.

 

3os_2013

 

2os_2013

 

Πορεία εργασιών

   Σας ενημερώνουμε ότι η πορεία των εργασιών είναι ταχύτατη.
Στην αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων τελείωσε η ηλεκτρολογική
εγκατάσταση, τοποθετήθηκαν οι ψευτόκασες για τα αλουμινένια
κουφώματα και τώρα γίνονται τα σοβατίσματα.
   Στην αυλή τελείωσε η διαμόρφωση, τοποθετήθηκε
η αντικεραυνική προστασία στις λυόμενες αίθουσες και αύριο
27/2 ξεκινά η επίστρωση της καλοκαιρινής σκηνής με πλάκες.

 

΄Το πρόβλημα με την πλημμυρισμένη αυλή λύθηκε

  Κάθε φορά που έβρεχε, χώματα και πέτρες γέμιζαν την αυλή του
σχολείου δημιουργώντας τεράστιες λίμνες λάσπης. Το πρόβλημα
ήταν οξύτατο  κυρίως στο πίσω τμήμα της αυλής που αποτελεί
και τη μοναδική δίοδο προς το Νηπιαγωγείο.
 Απευθυνθήκαμε από πέρυσι στις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες και
αφού δεν είχαμε αποτέλεσμα ,απευθυνθήκαμε στο γνωστό φίλο
και συμπαραστάτη του σχολείου μας τον κ. Δρούλια ,Διευθύνοντα
Σύμβουλο του Ο.Σ.Κ. Παρ΄όλες τις αντιξοότητες και τα στενά
χρονικά πλαίσια έγινε πραγματικότητα ένα έργο μεγάλης αξίας
για την ασφάλεια  των μαθητών μας. Κατασκευάστηκε ένα στηθαίο
μήκους 75μ  και ύψους 40 εκ γύρω από τα παρτέρια και έτσι
πιστεύουμε στην επόμενη βροχή δε θα ξαναζήσουμε τις ίδιες
αγωνίες. Πλέον αρχίζουμε να σκεφτόμαστε πως θα αξιοποιήσουμε
τα καινούρια παρτέρια μας.

 

Εργασίες στην κάτω αυλή

   Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής με μπετόν στην κάτω αυλή .
Κατασκευάστηκαν κερκίδες και διαμορφώθηκε μια υπαίθρια σκηνή
για τις εκδηλώσεις μας.Ανακατασκευάστηκε πλήρως η κάτω είσοδος
με τσιμεντένια παρτέρια,παγκάκια και ζαρντινιέρες. Ξαναχαράκτηκε
αλλάζοντας φορά η σκάλα που οδηγούσε από την παιδική χαρά
στην κάτω αυλή.Στην πίσω πλευρά κατασκευάστηκε μια μεγάλη
σκάλα (σε πλάτος όχι σε ύψος) για να υπάρχει πρόσβαση στην Α.Π.Χ.

 

Οι εργασίες ξαναρχιζουν

Οι εργασίες στην κάτω αυλή ξανάρχισαν.Κατασκευάζονται τα
καλούπια και διαμορφώνονται τα παρτέρια ,η καλοκαιρινή σκηνή
και οι κερκίδες.Βοηθούντος του καιρού τα μπετά θα πέσουν σύντομα.

 

Κατασκευή Α.Π.Χ.

Α.Π.Χ. ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΑΣΗ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ

......περισσότερα...

 

Λαμαρίνες Τέλος!!!

  
   Επιτέλους λαμαρίνες τέλος! Μια προβληματική περίφραξη που
καταταλαιπώρησε τη λειτουργία του σχολείου αντικαταστάθηκε.
Είμαστε σε πολύ καλό σημείο όσο αφορά στην εξέλιξη των έργων
Θα σας ενημερώσω σύντομα.

 

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι αίθουσες έχουν τοποθετηθεί και έχει αρχίσει η ριζική επισκευή τους.
Τελειώνει η υγρομόνωση και η τοποθέτηση κεραμοσκεπής.
Φροντίσαμε και παραλάβαμε τον εξοπλισμό έγκαιρα.
Έχω την ελπίδα ότι στις αρχές της προσεχούς εβδομάδας θα έχω
πολύ περισσότερα να σας ανακοινώσω.

 

Καλορίζικες οι νέες αίθουσες.

   Η εβδομάδα που πέρασε ήταν καθοριστική για την εξέλιξη του έργου.
Ζήτησα και έγινε νέα χωροθέτηση των αιθουσών και μετατοπίστηκαν
προς την Α.Π.Χ. Η όλη διαδικασία συνεννόησης  πήρε μιάμιση μέρα,
ο προγραμματισμός όμως τηρήθηκε επακριβώς. Μπράβο στον
κ Κοκκίνη Πολυχρόνη τον επιβλέποντα του εργοταξίου.
Τελειώσαμε το μεγαλύτερο μέρος των χωματουργικών εργασιών
(πρέπει να αγγίζει τα 1000 m3 ο όγκος των χωμάτων που
απομακρύνθηκαν) Ανοίχτηκαν τα θεμέλια και κατασκευάστηκαν
οι πεδιλοδοκοί για την τοποθέτηση των αιθουσών. Έγιναν οι απαραίτητες
δοκιμές μεταφοράς(γκρεμίστηκε κι άλλο τμήμα της μάντρας, αφού ήρθαν
τα φορτηγά για επι τόπου δοκιμή εισόδου και δεν χωρούσαν,
κρατήθηκαν οι στροφές των δρόμων ανοιχτές για τη διέλευση).
Τέλος το Σάββατο τοποθετήθηκαν οι αίθουσες. Ο Ο.Σ.Κ. ενέκρινε και μια
σειρά άλλων μετατροπών που θα κάνουν  την αυλή περισσότερο χρηστική
Ο κ. Δρούλιας Ηρακλής ως Δ/νων Σύμβουλος του Ο.Σ.Κ.
παραμένει συνεπής  φίλος και υποστηρικτής του σχολείου !

 

Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου

Ολοκληρώνονταο οι εργασίες του αποχετευτικού δικτύου στην αυλή.
Ήταν μια εργασία εντελώς απαραίτητη και εξασφαλίζει ότι δεν θα
χρειαστεί να ξανασκαφτεί η αυλή στο μέλλον.Βέβαια η όλη δουλειά
δε θα είναι εμφανής αφού από Δευτέρα όλα αυτα θα επιχωματωθούν.
Προς το τέλος της εβδομάδας 8-14 Οκτωβρίου πρέπει να έχουν
εγκατασταθεί οι προκατασκευασμένες αίθουσες .Ευτυχώς
ο εργολάβος κ Κοκκίνης είναι ταχύτατος καιλεπτομερής
στην εργασία του.

 

Οι εργασίες συνεχίζονται

   Οι εργασίες στην αυλή συνεχίζονται με ταχύτατους ρυθμούς.
Στο έργο εντάχθηκε ο πλήρης ανασχεδιασμός του αποχετευτικού
δικτύου του σχολείουσυμπεριλαμβανομένου και του δικτύου
της μελλοντικής αίθουσαςπολλαπλών χρήσεων.
  Μέσα στην προσεχή εβδομάδα αναμένεται να τελειώσουν
οι χωματουργικές εργασίεςκαι να αρχίσει η κατασκευή
της θεμελίωσης γαι τις δύο αίθουσες.

 

Ανακατασκευή αυλής

Οι εργασίες για τη διαμόρφωση του προαυλίου άρχισαν.Αυτό οφείλεται
στο προσωπικό ενδιαφέρον και ζήλο που έδειξε ο Δ/νων Σύμβουλος του Ο.Σ.Κ. κος Δρούλιας Ηρακλής τον οποίο ευχαριστώ και πάλι.
Οι εργασίες αποσκοπούν στο να έρθει το δάπεδο της αυλής σ΄ένα
επίπεδο,να τοποθετηθούν δυο προκατασκευασμένες αίθουσες
διδασκαλίας βαρέως τύπου, σε τέτοια θέση ώστε να μην στερηθούμε
αύλειο χώρο και να διαμορφωθούν χώροι άθλησης.
Με τις υποδείξεις μας θα γίνουν εργασίες κ στην πάνω αυλή
που έχουν να κάνουν κυρίως με θέματα ασφαλείας.
Ως αρχή ζητήσαμε και πάρθηκαν αυστηρά μέτρα ασφάλειας όσο αφορά
στην απομόνωση των έργων και της πρόσβασης των μαθητών σ'αυτά
μέσω της αυλής .Ελπίζουμε το τελικό αποτέλεσμα να μας αποζημιώσει
για την όποια όχληση προκληθεί από την κατασκευή.
Θα σας κρατάμε ενήμερους για την πορεία κ την εξέλιξη των έργων
δημιουργώντας στο site ειδικό banner μέσα στο οποίο
θα βρίσκετε όλες τις πληροφορίες. 

ΕΝΑ ΠΑΓΙΟ ΑΙΤΗΜΑ

1/4/2012

Πάγιο αίτημα όλων των εμπλεκόμενων με την εκπαιδευτική διαδικασία

είναι η αποπεράτωση της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων .

14/11/2012

ΞΕΚΙΝΑ Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ!!!

  περισσότερα......

 

Ημερολόγιο

Ιανουάριος 2022
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

first aid

Στιγμές

Κατασκευές Ο.Σ.Κ.

Σχολικός Κήπος

Σχολική Βιβλιοθήκη

Επικοινωνία

6ο Δημοτικό Χαϊδαρίου

Κομνηνών 39, 12462
Τηλ. 210 5811277
mail@6dim-chaid.att.sch.gr

O καιρός σήμερα