ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΩΣ ΤΙΣ 16:00


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ SELF TESTS ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.


ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ Α ΚΑΙ ΤΗΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΔΥΜ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ .


ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΩΣ ΤΙΣ 16:00


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ SELF TESTS ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.


ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ Α ΚΑΙ ΤΗΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΔΥΜ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ .


ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΩΣ ΤΙΣ 16:00


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ SELF TESTS ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.


ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ Α ΚΑΙ ΤΗΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΔΥΜ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ .


ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΩΣ ΤΙΣ 16:00


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ SELF TESTS ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.


ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ Α ΚΑΙ ΤΗΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΔΥΜ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ .


ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΩΣ ΤΙΣ 16:00


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ SELF TESTS ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.


ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ Α ΚΑΙ ΤΗΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΔΥΜ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ .


ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΩΣ ΤΙΣ 16:00


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ SELF TESTS ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.


ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ Α ΚΑΙ ΤΗΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΔΥΜ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ .


ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΩΣ ΤΙΣ 16:00


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ SELF TESTS ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.


ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ Α ΚΑΙ ΤΗΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΔΥΜ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ .


ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΩΣ ΤΙΣ 16:00


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ SELF TESTS ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.


ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ Α ΚΑΙ ΤΗΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΔΥΜ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ .


ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΩΣ ΤΙΣ 16:00


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ SELF TESTS ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.


ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ Α ΚΑΙ ΤΗΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΔΥΜ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ .


ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΩΣ ΤΙΣ 16:00


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ SELF TESTS ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.


ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ Α ΚΑΙ ΤΗΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΔΥΜ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ .


ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΩΣ ΤΙΣ 16:00


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ SELF TESTS ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.


ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ Α ΚΑΙ ΤΗΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΔΥΜ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ .


ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΩΣ ΤΙΣ 16:00


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ SELF TESTS ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.


ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ Α ΚΑΙ ΤΗΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΔΥΜ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ .


ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΩΣ ΤΙΣ 16:00


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ SELF TESTS ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.


ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ Α ΚΑΙ ΤΗΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΔΥΜ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ .


ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΩΣ ΤΙΣ 16:00


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ SELF TESTS ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.


ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ Α ΚΑΙ ΤΗΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΔΥΜ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ .


ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΩΣ ΤΙΣ 16:00


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ SELF TESTS ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.


ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ Α ΚΑΙ ΤΗΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΔΥΜ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ .


ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΩΣ ΤΙΣ 16:00


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ SELF TESTS ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.


ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ Α ΚΑΙ ΤΗΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΔΥΜ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ .


asfalia

Εκπαιδευτική Τηλεόραση

Ψηφιακό Σχολείο

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

englishforkids


Δραστηριότητες

Δ ΤΑΞΗ

1) Βίντεο με ζωγραφιές των παιδιών στο
μελοποιημένο ποίημα του Οδυσσέα Ελύτη
"Το κορίτσι" από το βιβλίο της Γλώσσας β΄τεύχος.
https://video.link/w/Jhc3c 

2) Τα ελληνικά δάση. (Κάνω κλικ στο βελάκι κάτω δεξιά για να έχω πλήρη οθόνη) 
http://photodentro.edu.gr/v/item/ugc/8525/1833   

Η φύση είναι το σπίτι μας!

Θα θέλαμε στο μέλλον κάποια είδη ζώων και φυτών να τα βλέπουμε
μόνο σε φωτογραφίες;
Στην διάρκεια της φετινής χρονιάς, μελετήσαμε και γνωρίσαμε
οικοσυστήματα του τόπου μας,συζητήσαμε για τα δάση μας,
τις παραλίες , την πανίδα και τη χλωρίδα , αναγνωρίσαμε
τα οφέλη που έχουμε από τη φύση . Εντοπίσαμε τους κινδύνους
που απειλούν το περιβάλλον μας
και προτείναμε τρόπους προστασίας. Συμπληρώσαμε ταυτότητες
ζώων της χώρας μας
που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν.
Κάποια από αυτά που ανακαλύψαμε τα συγκεντρώσαμε και
τα μοιραζόμαστε μαζί σας
στα παρακάτω  links που περιέχουν κείμενα ,
μαγικές εικόνες που ανοίγουν κάνοντας
κλικ στα εικονίδια, βίντεο, παιχνίδια, κ.α.


3) Ζώα που κινδυνεύουν.

http://photodentro.edu.gr/v/item/ugc/8525/1835 
(πατώ στη λέξη ανάγνωση, έπειτα κάνω κλικ στο τετραγωνάκι
πάνω δεξιά με τα χιαστί βελάκια για να έχω πλήρη οθόνη) 

4) ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ (Κάνω κλικ στα παρακάτω links και παίζω)

https://learningapps.org/display?v=p6ski126c21

https://wordwall.net/resource/12293010/%ce%b5%ce%bc%ce%b2%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%ce%b2%ce%b9%ce%b1

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!!!

κα Μωραΐτη Κυριακή

 

 

Χειροτεχνίες Γ Τάξης

Οι μαθητές της Γ τάξης και η δασκάλα τους η κα Λίτσα ζωγράφισαν αναμνηστικά

πάνω σε ξύλο κια μας εύχονται καλό καλοκαίρι!

 

Πολιτιστικό Πρόγραμμα Α Τάξης

   Κατά το σχολικό έτος 2020-21, στην ώρα της Ευέλικτης ζώνης,
η Α τάξη πραγματοποίησε Πολιτιστικό Πρόγραμμα με τίτλο 
«Διαβάζω, μαθαίνω, δημιουργώ». Στόχος του Προγράμματος
ήταν η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας και της κριτικής σκέψης
των μικρών μαθητών καθώς και της δημιουργικότητάς τους.
Κάθε διδακτική ώρα αφιερώθηκε στην ανάγνωση ενός νέου βιβλίου,
στη συζήτηση για το νόημά του και το τι μπορούμε να μάθουμε
από αυτό και τέλος στη ζωγραφική της σκηνής που
τους εντυπωσίασε περισσότερο. Στο τέλος του προγράμματος
συνθέσαμε κι αφηγηθήκαμε στην τάξη ένα νέο παραμύθι
με πρωταγωνιστές τους ήρωες των βιβλίων που διαβάσαμε
όλη τη χρονιά. Παρακάτω μπορείτε να δείτε μερικές από τις
δημιουργίες των μαθητών.

    
   
   
κα Σταυρούλα Νικητάκη
 

Πολιτιστικό Πρόγραμμα ΣΤ Τάξης

    Κατά το σχολικό έτος 2020-21 οι μαθητές της ΣΤ υλοποίησαν στην ώρα
των Αγγλικών Πολιτιστικό Πρόγραμμα με τίτλο "It's a wonderful world"
("Ένας υπέροχος κόσμος"). Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού
και  οι μαθητές δούλεψαν σε ομάδες και με τη χρήση κινητών συσκευών
τάμπλετ, ερεύνησαν κι ανακάλυψαν πληροφορίες για κάποια
από τα σπουδαιότερα μνημεία του κόσμου. Στόχος των δραστηριοτήτων
αυτών ήταν όχι μόνο η απόκτηση νέων γνώσεων κι η εξάσκηση
της Αγγλικής Γλώσσας, αλλά και η καλλιέργεια δεξιοτήτων όπως η έρευνα,
η συνεργασία, η δημιουργικότητα και οι τεχνολογικές δεξιότητες των παιδιών.
Τελικό προϊόν της δουλειάς των μαθητών αποτελεί ένας διαδραστικός
ψηφιακός χάρτης, όπου συγκεντρώθηκαν τα σημαντικότερα ευρήματά τους.

κα Σταυρούλα Νικητάκη

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ:
 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Σύνδεσμος του μαθήματος για την Θεατρική Αγωγή

κα Βίκυ Καλογεροπούλου

https://sway.office.com/k6lzjMZZlmSE1DMr?ref=Link

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

 

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 2021

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων προσέφερε και φέτος τις βασιλόπιτες

και τα αναμνηστικά δώρα(βιβλία) στους τυχερούς που βρήκαν το φλουρί.

Η κοπή ... της βασιλόπιτας ήταν εντελώς διαφορετική αυτή τη χρονιά αφού 

ήταν ήδη τεμμαχισμέννες, οι πίτες και τα κομμάτια συσκευασμένα

με ιδιαίτερη επιμέλεια. Βλέπετε ο covid έχει επηρεάσει όλες τις

πτυχές της ζωής μας.

Να ευχαριστήσουμε το Σύλλογο Γονέων για την ευγενική χειρονομία του,

να συγχαρούμε τους τυχερούς «φλουροκράτορες» και να ευχηθουμε 

σε όλους μας και του χρόνου με υγεία!

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

Την Παρασκευή 29/1/2021 αφιερώθηκε χρόνος ικανός κι έγινε αναφορά

στην προσφορά των Τριών Ιεραρχών στα γράμματα και την εκπαίδευση

φωτ. στιγμιότυπο από την κα Μακρυπούλια με  δραστηριότητες γαι τους

Τρεις Ιεράρχες.

 

ΔΡΑΣΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ

Η Ε τάξη συνεχίζει με όρεξη τη λειτουργία της δανειστικής της

βιβλιοθήκης,που είχε διακοπεί με το κλείσιμο των σχολείων.

Επίσης, έχει ξεκινήσει μια ακόμη δράση φιλαναγνωσίας

με βιβλιοπαρουσιάσεις, στα πλαίσια της ενότητας

"Βιβλία-Βιβλιοθήκες" του βιβλίου της Γλώσσας

κα Μάτα

 

Διεθνής ημέρα μνήμης των θυμάτων του Ολοκαυτώματος

Έγιναν σήμερα αναφορές και αφιερώθηκε χρόνος στα τμήματα για να τιμηθεί

η 27η Ιανουαρίου ως ημέρα μνήμης των θυμάτων του ολοκαυτώματος

σύμφωνα με τις εγκύκλιες οδηγίες.

Στιγμιότυπα από την Ε Τάξη και την κα Μακρυπούλια

 ΜΗΝΥΜΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στο σχολείο μας τοποθετήθηκε και υπηρετεί ως ψυχολόγος η κα Κακούρη Δήμητρα.

Θα βρίσκεται στο σχολείο μας κάθε Τετάρτη. Εκτός των προγραμμάτων

και των δράσεων που θα πραγματοποιούνται σε επίπεδο τάξεων

με όλους τους μαθητές με έμφαση κατ΄αρχήν στις συνέπειες

της υγειονομικής κρίσης θα μπορεί να δέχεται και και κατ΄ιδίαν

γονείς κατόπιν ραντεβού και συνεννόησης στο mail  

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. " για θέματα που αφορούν τους μαθητές.

Παρακαλώ στο mail να αναφέρεται με σαφήνεια το σχολείο (6ο Χαϊδαρίου)

η τάξη και το όνομα του μαθητή.

Επίσης πρέπει να σας ενημερώσω ότι από 11/1 τοποθετήθηκε επικουρικά ,

από το Δήμο Χαϊδαρίου, στο σχολείο μας και 2η καθαρίστρια

στο πλαίσιο αυξημένων μέτρων υγιεινής

για τον περιορισμό της διασποράς του covid-19

 


Σελίδα 1 από 25

Ημερολόγιο

Οκτώμβριος 2021
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

first aid

Στιγμές

Κατασκευές Ο.Σ.Κ.

Σχολικός Κήπος

Σχολική Βιβλιοθήκη

Επικοινωνία

6ο Δημοτικό Χαϊδαρίου

Κομνηνών 39, 12462
Τηλ. 210 5811277
mail@6dim-chaid.att.sch.gr

O καιρός σήμερα