Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΙΣ 08:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
08:00-08:15


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ
Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΙΣ 08:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
08:00-08:15


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ
Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΙΣ 08:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
08:00-08:15


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ
Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΙΣ 08:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
08:00-08:15


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ
Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΙΣ 08:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
08:00-08:15


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ
Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΙΣ 08:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
08:00-08:15


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ
Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΙΣ 08:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
08:00-08:15


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ
Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΙΣ 08:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
08:00-08:15


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ
Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΙΣ 08:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
08:00-08:15


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ
Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΙΣ 08:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
08:00-08:15


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ
Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΙΣ 08:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
08:00-08:15


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ
Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΙΣ 08:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
08:00-08:15


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ
Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΙΣ 08:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
08:00-08:15


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ
Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΙΣ 08:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
08:00-08:15


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ
Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΙΣ 08:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
08:00-08:15


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ
Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΙΣ 08:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
08:00-08:15


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ
Μαθαίνουμε στο σπίτι

a

a

a

a

a

a

a

a

asfalia

Εκπαιδευτική Τηλεόραση

Ψηφιακό Σχολείο

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

englishforkids


6o Δημοτικό Χαϊδαρίου

Αποχαιρετισμός Στ Τάξης

Οι μαθητές της Στ Τάξης και η δασκάλα τους κα Κικίδου Δροσιά ετοίμασαν
και παρουσίασαν μια μικρή γιορτή αποχωρισμού από το Δημοτικό Σχολείο
Απαγγελίες-θεατρικά δρώμενα-μηνύματα αισιοδοξίας από τους απόφοιτούς
μας.Τους ευχόμαστε ολόψυχα καλή τύχη και πρόοδο στα γυμνασιακά
χρόνια τους και  στο υπόλοιπο της ζωής τους.

 

Take care of your people

 

Κι έτσι αγκαλιασμένοι κλείνουμε τη σχολική χρονιά

 

Tο σχολείο των.... ψαριών και άλλα πολλά χειροτεχνήματα.

 Η Σχολική χρονιά για το 11ο Νηπιαγωγείο  έκλεισε με μια καταιγιστική
χειροτεχνική παραγωγή. Ομορφότατες ζουμερές φέτες.... καρπούζι
υπέροχες αφίσες για το σχολείο των ψαριών....
Τσαντούλες χειροτεχνικά κοσμήματα .Συγχαρητήρια στην κα Μπαλάσκα
και τα καταπληκτικά νηπιάκια της.Καλό καλοκαίρι!!!

 

Καλοκαίρι και αριστοτεχνικές κατασκευές από το 11ο Νηπιαγωγείο Χαϊδαρίου

Θαυμάστε τη δουλειά της κα Μπαλάσκα Δήμητρας και των εκπληκτικών
μαθητών της στο 11ο Νηπιαγωγείο Χαϊδαρίου.


Φάλαινες, καραβάκια ,παγωτά και αστερίες ¨Ολο το καλοκαίρι
στο Δαφνί.

 

Αττικό Ζωολογικό Πάρκο

Το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο στο Σχολείο μου!!!

Με μεγάλη χαρά και αστείρευτο ενθουσιασμό υποδέχτηκανκαι φιλοξένησαν
για λίγες ώρες οι μαθητές του Νηπιαγωγείου και της Α' και Β' τάξης
του Δημοτικού μας, διάφορα ζωάκια από το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο.
Η σαύρα, το φίδι, οι χελώνες, το κουνάβι, το ινδικό χοιρίδιο και άλλα είδη
άλλαξαν την καθημερινότητα της τάξης και έφεραν τα παιδιά κοντά
στο ζωικό βασίλειο. Ακόμη είχαν την ευκαιρία να αγγίξουν οστά, καβούκια,
κέρατα ελαφιού, ουρά αλόγου και τρίχωμα από τίγρη!
Τέλος πληροφορήθηκαν για το διαχωρισμό των ζώων σε άγρια-ήμερα,
φυτοφάγα-σαρκοφάγα και το πρόγραμμα έκλεισε με διαγωνισμό πρωτότυπης μάσκας.

κα Μακρυπούλια Μάτα

 

Επίσκεψη στο εργοστάσιο «Skag»

Oι Δ,Ε,ΣΤ επισκέφθηκαν το εργοστάσιο κατασκευής κατασκευής τετραδιών
και ειδών γραφείου Σκαγιά τη γνωστή μας Skag
Οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το χώρο δουλειάς
μιας ελληνικής βιομηχανίας.
... και με λίγη χαλάρωση και παιχνίδι όλα πήγαν καλύτερα.

 

Μέσα μεταφοράς και Κυκλοφοριακή Αγωγή

Ομαδικό έργο από τα παιδιά του 11ου Νηπιαγωγείου Χαϊδαρίου
που αφορά στα μέσα μεταφοράς και σε στοιχειώδεις κανόνες
κυκλοφοριακής αγωγής.

 

Σχολικό έτος 2013-14 ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α ΤΑΞΗΣ

Από 1 έως 21 Ιουνίου οι εγγραφές για τους μαθητές της Α Τάξης.

Περισσότερα.....

 

Ποικίλον Όρος

 Στα πλαίσια του περιβαλλοντικού προγράμματοςπου εκπονεί Η Δ1 και Δ2
τάξη έγινε επίσκεψη και πρόγραμμα γνωριμίας και ευαισθητοποίησης
στο Ποικίλον Όρος στην Πετρούπολη.Οι μαθητές συνοδευόμενοι απο την κα
Σιώκου και τον κο Φιλιππόπουλο με δαπάνες μεταφοράς του ΑΣΔΑ
περιηγήθηκαν στο Ποικίλον όρος στην Πετρούπολη και γνώρισαν
τη χλωρίδα και την πανίδα του.
Ευχαριστούμε πολύ την υπεύθυνη Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων
Γ Δ/νσης Αθήνας κα Νιάρχου Ελένη για τη συμβολή της.

 

11o Νηπιαγ. Χαϊδαρίου-Καλλιτέχνες

Τα εκπληκτικά νηπιάκια του 11ου Νηπιαγ. Χαϊδαρίου και η κα Μπαλάσκα Δ.
συνεχίζουν την καταπληκτική καλλιτεχνική δημιουργία τους.

 

Ε.Υ.Ζ.Η.Ν.

Πρόγραμμα καταγραφής σωματικής διάπλασης και ανάπτυξης
μαθητών Π.Ε. Μέσω του προγράμματος παρέχεται έγκυρη
ενημέρωση στους γονείς για θέματα που άπτονται της υγείας των μαθητών
Εξασφαλίζεται πλήρως το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων των παιδιών.
Παρακαλούμε τους γονείς που θέλουν τα παιδιά τους να συμμετέχουν
στο πρόγραμμα να μας δηλώσουν εγγράφως τη συγκατάθεσή τους
επιστρέφοντας μας τη σχετική υπ. δήλωση.

ΕΥΖΗΝ_1

ΕΥΖΗΝ_2

 

Δήμος Χαϊδαρίου-Αγώνες Κλασσικού Αθλητισμού Δημοτικών Σχολείων 2013

Η Δ/νση Νεολαίας, Αθλητισμού & Πολιτιστικών Υπηρεσιών
του Δήμου
Χαϊδαρίου σε συνεργασία με το Γ. Σ. Χαϊδαρίου
διοργανώνει την Κυριακή   26 Μαΐου στο 1ο Αθλ. Κέντρο
Χαϊδαρίου Αγώνες Κλασσικού Αθλητισμού  για μαθητές
και μαθήτριες Δημοτικών Σχολείων.    
Περισσότερα......

                                                                                                                         

 

Χειροτεχνικές κατασκευές από την Γ τάξη

.

 

Χάρτινες φωλιές και φαναράκια από την Α Τάξη

 

Πασχαλινές Κατασκευές από το 11ο Νηπιαγωγείο Χαϊδαρίου

   Η Νηπιαγωγός κα Μπαλάσκα Δήμητρα και τα καταπληκτικά Νηπιάκια
δημιούργησαν ένα σωρό υπέροχες κατασκευές για την Πασχαλιά.
Θαυμάστε τες!!

 

---------------- ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ! ----------------

                  Οι μαθητές και οι εκπ/κοί του 6ου Δ Σχ Χαϊδαρίου
                      σας εύχονται από καρδιάς ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

       

 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 2013

Με την ευκαιρία του ... Πανελλήνιου Διαγωνισμού... Μαθητικής Δημιουργίας
με θέμα τους πρόσφυγες για το 2013 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
πραγματοποιήθηκε απ΄τους μαθητές των Ε και ΣΤ τάξεων τετράωρο
project όπου παρουσιάστηκαν εικόνες, φωτογραφίες, βίντεο και δύο ταινίες.
Στη συνέχεια έγινε συζήτηση με τους μαθητές για τη ρατσιστική
συμπεριφορά και παίχτηκαν κάποια θεατρικά παιχνίδια.
Τα παιδιά ευαισθητοποιήθηκαν και άρχισαν να διαμορφώνουν στάσεις
και ν αποκτούν κοινωνικές δεξιότητες απαραίτητες για τις σύγχρονες δομές
τις κοινωνικές μέσα στις οποίες θα κληθούν να ζήσουν

Τέλος, τα παιδιά συμμετείχαν στο διαγωνισμό με δικές τους ζωγραφιές και κολάζ.
Οι μαθητές της Ε κ Στ τάξης και οι εκπ/κοί
Κικίδου Δροσιά-Πετράκη Κορνηλία

 

Πασχαλινή εφημερίδα από την Ε Τάξη

Κυκλοφόρησεεεεε η πασχαλινή εκδοση της εφημερίδας της Ε Τάξης!!!
Προμηθευτείτε την για να συνδράμετε και το ταμείο της τάξης.

 

11o Νηπιαγ. Χαϊδαρίου-Καλλιτεχνικό φυτώριο

Η νηπιαγωγός του 11ου Νηπιαγωγείου Χαϊδαρίου κ τα καταπληκτικά
μαθητούδια της κατασκευάσαν ζηλευτές χειροτεχνίες για το Πάσχα
και την Άνοιξη.
Πασχαλίτσες, φράουλες,κοτοπουλάκια,λαγουδάκια γέμισαν
την αίθουσα του Νηπιαγωγείου. Απολαύστε τες!!!

 

Το νησί των θησαυρών στο Μέγαρο Μουσικής

Όλοι οι μαθητές του σχολείου είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν
τη θεατρική παράσταση «Το νησι των θησαυρών» ,ένα έργο του Ρόμπερτ
Στίβενσον σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου. Ήταν μια πολύ καλή
παράσταση που την απόλαυσαν. Διαβάστε την κριτική για την παράσταση
του Γιώργου Σμυρνή. ...κριτική...

 

ΨΙΘΥΡΟΙ ΘΕΩΝ

 Μπορούν οι θεοί να μας μιλήσουν;

Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά μπορούν !!!
Συμμετέχοντας σε ένα πρόγραμμα απευθυνόμενο σε παιδιά
μικρών τάξεων, με υπεύθυνη την αρχαιολόγο κ. Εύη Πίνη ,
οι μαθητές της Α’ τάξης περιηγήθηκαν στις αίθουσες που φιλοξενούν
τα χάλκινα αγάλματα που βρέθηκαν στην περιοχή του Πειραιά.

Αφού ενημερώθηκαν για το υλικό κατασκευής τους και για τους θεούς
στους οποίους ήταν αφιερωμένα, άκουσαν τον μύθο για τη γέννηση
της θεάς Αθηνάς. Στη συνέχεια ζωγράφισαν ό,τι τους έκανε
μεγαλύτερη εμεγαλύτερη εντύπωση.
Τέλος ξεναγήθηκαν
στην αίθουσα όπου φυλάσσονται αρχαία πήλινα παιχνίδια.
                                                   Μακρυπούλια Μάτα


 

ΗΛΘΕ Η ΑΝΟΙΞΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

 Τα καταπληκτικά νηπιάκια του 11ου Νηπιαγωγείου στο Δαφνί
και η νηπιαγωγός τους κα Μπαλάσκα Δήμητρα μεγαλούργησαν και πάλι.
Θαυμάστε τις καταπληκτικές ανοιξιάτικες κατασκευές τους.

 

Παρέλαση για την 25η Μαρτίου ( Σχ Έτ. 2013)


Αν και η συμμετοχή των παιδιών δεν ήταν η αναμενόμενη ,η παρουσία
των μαθητών που συμμετείχαν ήταν άριστη.Τους μαθητές συνόδεψε
η γυμνάστρια κα Σπαθή Λιάνα και ο κος Φιλιππόπουλος.

 

25η Μαρτίου (Σχ. γιορτή 2013)

 Η φετινή σχολική γορτή για την 25η Μαρτίου έγινε μαζί με
τα μαθητούδια του νηπιαγωγείου . Παρ όλες τις ελλείψεις σε υποδομές
όλοι προσπάθησαν για το καλύτερο. Η κα Μπαλάσκα, η νηπιαγωγός,
φρόντισε ώστε τα νήπια να μας εκπλήξουν ευχάριστα με τις
ικανότητες τους. Η κα Κικίδου και η κα Πετράκη δίδαξαν απαγγελίες
και θεατρικά δρώμενα και οργάνωσαν τη γιορτή με τους μαθητές της
Ε και Στ Τάξης. Η κα Βλούσσα βοήθησε στη διδασκαλία των τραγουδιών ,
η κα Σπαθή είχε από νωρίς αρχίσει την εκμάθηση των χορών.
Ο κος Παλλας επιμελήθηκε του στολισού και της μικροφωνικής εγκατάστασης.
Συγχαρητήρια και του χρόνου σε μια νέα αίθουσα πολλαπλών.

 

Angry Birds ...Τα αναγνωρίζετε ;;;

 


Σελίδα 18 από 22

Ημερολόγιο

Οκτώμβριος 2020
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

first aid

Στιγμές

Κατασκευές Ο.Σ.Κ.

Σχολικός Κήπος

Σχολική Βιβλιοθήκη

Επικοινωνία

6ο Δημοτικό Χαϊδαρίου

Κομνηνών 39, 12462
Τηλ. 210 5811277
mail@6dim-chaid.att.sch.gr

O καιρός σήμερα