Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΙΣ 08:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
08:00-08:15


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ
Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΙΣ 08:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
08:00-08:15


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ
Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΙΣ 08:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
08:00-08:15


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ
Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΙΣ 08:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
08:00-08:15


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ
Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΙΣ 08:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
08:00-08:15


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ
Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΙΣ 08:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
08:00-08:15


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ
Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΙΣ 08:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
08:00-08:15


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ
Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΙΣ 08:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
08:00-08:15


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ
Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΙΣ 08:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
08:00-08:15


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ
Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΙΣ 08:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
08:00-08:15


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ
Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΙΣ 08:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
08:00-08:15


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ
Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΙΣ 08:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
08:00-08:15


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ
Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΙΣ 08:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
08:00-08:15


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ
Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΙΣ 08:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
08:00-08:15


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ
Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΙΣ 08:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
08:00-08:15


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ
Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΙΣ 08:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
08:00-08:15


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ
Μαθαίνουμε στο σπίτι

a

a

a

a

a

a

a

a

asfalia

Εκπαιδευτική Τηλεόραση

Ψηφιακό Σχολείο

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

englishforkids


6o Δημοτικό Χαϊδαρίου

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική επίσκεψη συμμετέχει το παιδί σας ,ενδέχεται
να σχολάσει πιο αργά από την προβλεπόμενη ώρα λόγω αστάθμητων
παραγόντων, κίνηση στο δρόμο, καθυστέρηση προγράμματος, κτλ.
Σε καμία περίπτωση, αν η επιστροφή γίνει ενωρίτερα από την ώρα που
σχολάει ο μαθητής δε θα αποχωρεί.Τα Ολοήμερα Τμήματα λειτουργούν
πλήρως και ο μαθητής μετά το τέλος της εκπαιδευτικής επίσκεψης
θα παρακολουθεί το υπόλοιπο πρόγραμμα της μέρας κανονικά
είτε στο τμήμα του είτε στο Ολοήμερο.
Μην άγχεστε λοιπόν και μην μεταβάλλετε τον εργασιακό προγραμματισμό σας.

                                                                                         Ο Δν/τής

 

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΑΡΝΑΒΑ

Όλοι οι μαθητές του σχολείου επισκέφθηκαν σήμερα  24/9 το
Λαογραφικό Μουσείο Βαρνάβα Αττικής.Τα παιδιά περιηγήθηκαν
στα εκθέματα,τρύγησαν και πάτησαν σταφύλια.Με μούστο καθαρό
και με την καθοδήγηση του προσωπικού του Μουσείου
έφτιαξαν μουστοκούλουρα, τα οποία πήραμε μαζί μας,
θα τα ψήσουν οι δασκάλες τους και θα τα γευτούν αύριο.
Ορισμένα φωτογραφικά στιγμιότυπα από την επίσκεψη

 

Τελικό Για όλο το σχολικό έτος

             ΤΕΛΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ       

                      ΠΟΤΕ ΣΧΟΛΑΜΕ:

 

Α ΤΑΞΗ     ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ  12:25

Β ΤΑΞΗ     ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ  12:25


Γ ΤΑΞΗ     ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 13:15

Δ ΤΑΞΗ     ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 13:15


Ε ΤΑΞΗ     ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ 14:00 ΤΕΤΑΡΤΗ,ΠΕΜΠΤΗ,ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13:15

ΣΤ ΤΑΞΗ   ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ 14:00 ΤΕΤΑΡΤΗ,ΠΕΜΠΤΗ,ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13:15


ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ     16:15

 

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

  Οι μαθητές της Ε και Στ Τάξης κατά το προηγούμενο σχολικό έτος

συμμετείχαν στο διαγωνισμό μαθηματικών

της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.

Διακρίθηκαν και θα βραβευτούν την Κυριακή 28/9 09:00-11:00

στην αίθουσα του ΚΥΒΕ Εθν. Μακαρίου 1 στο Περιστέρι.

ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ε1
ΔΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤ
ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ
ΖΥΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ
ΞΥΜΙΑΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΤ
ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤ
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!!!!

 

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

   Ο Αγιασμός για την έναρξη του νέου σχολικού έτους θα τελεσθεί

                     την Πέμπτη 11/9/2014 στις 08:30 .

   Παρακαλούνται οι μαθητές να έρθουν με τις σχολικές τσάντες τους.

Μετά το τέλος του Αγιασμού τα παιδιά θα περάσουν στις αίθουσες

θα παραλάβουν τα βιβλία τους ,θα τους δοθούν οι πρώτες οδηγίες από

τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων και θα αποχωρήσουν.

                             ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!

 

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ !

 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ 2014  

 

 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ 2014

ΑΦΙΣΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Β και Γ Τάξη σε δράση!

Οι επίμονοι κηπουροί της Β και Γ τάξης ξανά σε δράση!

Αυτή τη φορά φύτεψαν τα φυτώρια για το λαχανόκηπό τους.

Ολίγον όψιμα θα μου πείτε.

Αν όλα πάνε καλά το Σεπτέμβριο θα 'χουν ευχάριστες εκπλήξεις!

 

Η Α Τάξη χειροτεχνεί!!!

 

ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Δ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

   Στους αθλητικούς μαθητικούς αγώνες που διοργανώθηκαν
τον προηγούμενο μήνα από το Δήμο Χαϊδαρίου οι μαθητές
του σχολείου  μας είχαν τις παρακάτω διακρίσεις:

Ο  Βαγγέλης απο τη Β τάξη στα 40μ Δεύτερη θέση!

Η Ιωάννα από την Γ τάξη στο μήκος Πρώτη θέση!

Ο Ιάκωβος απο την Δ τάξη στα 300 μ Τρίτη θέση!

Η Στέλλα από την Δ τάξη 60μ Τρίτη θέση!

Η Κάτια από την Ε τάξη στα 60μ Τρίτη θέση!

Η Φραντζέσκα από την έκτη τάξη στα 600μ Πρώτη θέση!

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν.

 

ΞΙΦΑΣΚΙΑ

Στις 9 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στην αυλή του σχολείου μας επίδειξη
του αθλήματος της  ξιφασκίας.
                                                                             Μ.Μ.

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (Σύλλογος Γονέων)

Αγαπητοί γονείς και παιδιά το καλοκαίρι φτάνει καθώς
και οι διακοπές! Η καλύτερη παρέα όλων μας είναι ένα
καλό βιβλίο που θα μας συντροφεύει σε όλη
τη διάρκεια των διακοπών…
Γι’αυτό αποφασίσαμε να διοργανώσουμε έκθεση βιβλίου
σε συνεργασία με τις εκδόσεις Κέδρος την Πέμπτη
05/06/2014 και ώρα 18:00-22:00. Στην έκθεση
θα παραβρεθεί και ο αγαπημένος
«ΠΟΝΤΙΚΟΣ» των παιδιών, ο Τζερόνιμο Στήλτον.
Επίσης σας ενημερώνουμε ότι η Ομάδα Διασωστών
Αιγάλεω θα παραβρεθεί στο χώρο του σχολείου
στις 18:30 για να παρακολουθήσουν όσοι γονείς
επιθυμούν σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών
( μιας και είναι σημαντικό να γνωρίζουμε κάποια βασικά
πράγματα λόγω των επερχόμενων διακοπών).

Με εκτίμηση , το Δ.Σ

ΑΦΙΣΑ                     ........ Α ΒΟΗΘΕΙΕΣ.......

 

Λαογραφικό Μουσείο Αχαρνών

   Στις 8 Απριλίου οι Β και Γ τάξεις επισκέφτηκαν μαζί με τις δασκάλες τους
το Λαογραφικό Μουσείο Αχαρνών.
Έγινε μια λεπτομερής ξενάγηση από τις υπαλλήλους του Μουσείου
και τα παιδιά θαύμασαν και περιεργάστηκαν αντικείμενα άλλων εποχών.
Καλό είναι να μην ξεχνάμε τις ρίζες μας και σε κάθε ευκαιρία να μιλάμε
στα παιδιά μας για τους προγόνους μας, τα έθιμα που μας κληροδότησαν
καθώς και για τους αγώνες τους.

                                                                                              Μ.Μ.

 

Μαθαίνω να φυτεύω

Οι μαθητές της Β και Γ τάξης μετέτρεψαν από μία γωνιά
των αιθουσών τους σε φυτώριο.

 • Χρησιμοποίησαν κομμένες χάρτινες συσκευασίες από φρέσκο γάλα.
 • Τις " έντυσαν" με κόλλα και χαρτοπετσέτες.
 • Στη συνέχεια έριξαν μέσα φυτόχωμα και φύτεψαν σποράκια.
 • Το αποτέλεσμα τούς αποζημίωσε και είναι πανέτοιμοι
  να μεταφυτεύσουν τα παντζάρια, τα κρεμμυδάκια
  και τα υπόλοιπα λαχανικά τους στον σχολικό κήπο
                                                                   Μάτα Μακρυπούλια

       
             
            

         
 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α ΤΑΞΗΣ

.......ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.......

 

Οι Επίμονοι Κηπουροί

Οι μαθητές της Β και της Γ τάξης ,μαζί με τις δασκάλες τους
κα Μακρυπούλια Μάτα , κα Κτενίδη Λίτσα και την
κα Σπαθή Λιάνα, δημιουργούν με ζήλο
τους μικρούς τους κήπους με αρωματικά φυτά,
στα πλαίσια του δικτύου :
"Ο σχολικός κήπος των χρωμάτων και των αρωμάτων"


 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ Κ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

Η συγγραφέας Ζέφη Κόλλια στο σχολείο μας!

Την Παρασκευή 7/03/2014 ήρθε στο σχολείο μας η συγγραφέας Ζέφη Κόλλια

καλεσμένη από τους δασκάλους και τους μαθητές της Ε1 κ Ε2 τάξεων.

Τα παιδιά είχαν διαβάσει και επεξεργαστεί μαζί με τους δασκάλους τους

το βιβλίο «Ποπ Καφέ» και συζήτησαν με τη συγγραφέα γι αυτό.

Στη συνέχεια έπαιξαν θεατρικά παιγνίδια με χαρακτήρες μέσα από το

βιβλίο. Με τη βιωματική λοιπόν προσέγγιση τα βιβλία «ζωντανεύουν»

και καλλιεργείται η φιλαναγνωσία.

                                                                κα Σιώκου κος Φιλιππόπουλος

 

 

 

Η Κατερίνα Κρις στο σχολείο μας!

 Την Παρασκευή 2 Μαΐου οι μαθητές των μικρών τάξεων
είχαν την χαρά να γνωρίσουν τη συγγραφέα Κατερίνα Κρις.

Η παρουσίαση αφορούσεστο πέμπτο κατά σειρά βιβλίο
της συγγραφέως με τίτλο" Τα Χμ των βιβλίων". 

Μ
ε τρόπο διασκεδαστικό και πολύ προσεγμένο η κα Κρις
εμβάθυνε στη σημασία του γραπτού λόγου. Σε αυτό
συνέβαλαν καταλυτικάοι ήρωές της, τα Χμ, τα μικροσκοπικά
πλασματάκια που ζουν στις λευκές σελίδες των βιβλίων
και των τετραδίων.
  Η επίσκεψη έγινε στα πλαίσια
εκδηλώσεων για την παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου
και αναμένεται
βιβλιοπαρουσίαση στις μεγάλες τάξεις 
 
από διαφορετικό συγγραφέα εντός του μηνός.

                                                            κα Μακρυπούλια Μάτα

        


 

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ

.........ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ........

 

Εκπαίδευση στην παροχή Πρώτων Βοηθειών

Τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων είχαν την ευκαιρία 

να παρακολουθήσουν ένα βιωματικό σεμινάριο για την παροχή

Πρώτων Βοηθειών. 

 

Διαχείριση άγχους

 Την Τρίτη 6/5/2014  και την Πέμπτη 8/5 κλιμάκιο ψυχολόγων του

Δήμου Χαϊδαρίου επισκέφθηκαν το σχολείο μας και συζήτησαν

με τα παιδιά της Ε και Γ τάξης για το άγχος που νιώθουν

τα παιδιά αυτής της ηλικίας. Από κοινού με τους μικρούς

μαθητές πρότειναν τρόπους διαχείρισης του άγχους και χαλάρωσης.

 

KAΛΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΟΥΝ ΣΤΟΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΞΗ ΤΟΥΣ
                       ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ  ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ!!!!

 

Μια άποψη της κάτω αυλής.

Το τελικό αποτέλεσμα δικαιώνει τους κόπους όλων

 

ΕΥΧΕΣ!

 


Σελίδα 16 από 22

Ημερολόγιο

Οκτώμβριος 2020
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

first aid

Στιγμές

Κατασκευές Ο.Σ.Κ.

Σχολικός Κήπος

Σχολική Βιβλιοθήκη

Επικοινωνία

6ο Δημοτικό Χαϊδαρίου

Κομνηνών 39, 12462
Τηλ. 210 5811277
mail@6dim-chaid.att.sch.gr

O καιρός σήμερα