Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΙΣ 08:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
08:00-08:15


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ
Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΙΣ 08:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
08:00-08:15


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ
Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΙΣ 08:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
08:00-08:15


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ
Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΙΣ 08:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
08:00-08:15


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ
Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΙΣ 08:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
08:00-08:15


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ
Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΙΣ 08:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
08:00-08:15


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ
Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΙΣ 08:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
08:00-08:15


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ
Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΙΣ 08:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
08:00-08:15


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ
Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΙΣ 08:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
08:00-08:15


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ
Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΙΣ 08:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
08:00-08:15


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ
Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΙΣ 08:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
08:00-08:15


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ
Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΙΣ 08:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
08:00-08:15


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ
Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΙΣ 08:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
08:00-08:15


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ
Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΙΣ 08:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
08:00-08:15


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ
Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΙΣ 08:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
08:00-08:15


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ
Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΙΣ 08:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
08:00-08:15


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ
Μαθαίνουμε στο σπίτι

a

a

a

a

a

a

a

a

asfalia

Εκπαιδευτική Τηλεόραση

Ψηφιακό Σχολείο

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

englishforkids


6o Δημοτικό Χαϊδαρίου

ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ

   Μια εξαιρετική γιορτή άξια πολλών επαίνων παρουσίασαν οι μαθητές
της Στ Τάξης! Οι δασκάλες των τμημάτων Στ1 κα Μακρυπούλια Μάτα
και Στ2 κα Μωραΐτη Κική προετοίμασαν με επιτυχία μια σχολική γιορτή
που είχε δομή και ροή φυσική,απαγγελίες,θεατρικά δρώμενα
και χορούς που με επιτυχία δίδαξε η  Γυμνάστρια του σχολείου
κα Σπαθή Λιάνα. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές!!!
Μας γεμίσατε αισιοδοξία για το μέλλον και υπερηφάνια !

 

ΑΡΧ. ΧΩΡΟΣ ΜΟΝΗΣ ΔΑΦΝΙΟΥ (ΣΤ)

 

ΤΥΜΒΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ( Δ-ΣΤ )

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΥΜΒΟ

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΘΑΥΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΜΒΙΑ ΣΤΗΛΗ ΔΥΟ ΓΕΩΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΛΗΤΟ

 

ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΔΑΦΝΙ

ΔΑΦΝΙ 11/2/2015

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο κύκλος παιδαγωγικών επισκέψεων και η
συμμετοχή του συνόλου σχεδόν των μαθητών του σχολείου μας στηις
δράσεις για την προστασία των θαλασσων και των ακτών σύμφωνα
με το πρόγραμμα της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλασσίου
Περιβάλλοντος HELMEPA.

(Με την πρωτη ευκαιρία θα αναρτηθούν σχετικές φωτογραφίες.)

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ

 

Α ΤΑΞΗ               6/2                        12:35

Β ΤΑΞΗ               17/2                      11:45

Γ ΤΑΞΗ               ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ   13:20

Δ ΤΑΞΗ               20/2                      12:35

Ε ΤΑΞΗ               ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ       12:35

ΣΤ1 ΤΑΞΗ           20/2                      12:35 

ΣΤ2 ΤΑΞΗ           19/2                      13:20

ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ      18/2                     10:00

ΜΟΥΣΙΚΟΣ         17/2                      10:00

ΤΜ. ΕΝΤΑΞΗΣ     18/2                     12:35

ΓΑΛΛΙΚΑ            16/2                       10:00

Δ/ΝΤΗΣ              17/2                       13:20

 

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΤΥ ΜΑΣΚΕ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ:

 

ΕΟΡΤΗ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

Με επισημότητα εορτάστηκε και φέτος η θρησκευτική γιορτή των Τριων Ιεραρχών.
Σε όλα τα τμήματα αφιερώθηκε χρόνος και οι μαθητές συζήτησαν και έμαθαν
για την προσφορά και το έργο των Τριών Ιεραρχών. Επίσης έγινε ο καθιερωμένος
εκκλησιασμός με  την παρουσία της σημαίας του σχολείου και αρτοκλασία προσφορά
του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων σε όλους τους μαθητές.
Και του χρόνου με υγεία!

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ

Δευτέρα 19/1/2015

Οι μαθητές της Γ και Δ τάξης είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα

Κυκλοφοριακής Αγωγής το οποίο παρουσίασε αξ/κός της τροχαίας Αιγάλεω.

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΟ:

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/01 ΚΑΙ

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 26/01

ΛΟΓΩ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ  ΕΚΛΟΓΩΝ.


ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ:

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 07:45 ΑΠΟ ΑΦΑΙΑ

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 13:15 ΑΠΟ ΔΑΦΝΙ

ΕΠΙΣΗΣ

ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ 14:00 ΑΠΟ ΔΑΦΝΙ

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Οι μαθητές της Στ Τάξης είχαν την ευκαιρία την Τρίτη 13/1/2015

να παρακολουθήσουν ζωντανά την τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιηθήκε

από την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής

Αστυνομίας με θέμα «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο»

και απευθυνόταν  σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας Επαίδευσης .

 

ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ Α.Π.Χ. ΜΕ ΤΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΣ

 

 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ

                       ΣΑΒΒΑΤΟ 20/12   ΩΡΑ 19:00 ΣΤΗΝ Α.Π.Χ.

 

ΔΩΡΕΑΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ -ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

 

Μια άσκηση μαθηματικών με χιούμορ από το γνωστό σκιτσογράφο

 

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 17Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Η Δ και Ε τάξη παρουσίασε μια πληρέστατη καλοδουλεμένη σχολική γιορτή!

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                      ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΝΟΕΜΒΡΗ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

       ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

               ΕΝΑΡΞΗ 08:30     ΛΗΞΗ 10:00

              ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΠΟ  ΑΦΑΙΑ 08:00

              ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΠΡΟΣ ΑΦΑΙΑ 10:00

 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΚΑΙ ΠΟΥΛΙΑ

Έφτασε ο Νοέμβριος και μαζί του έφερε τα πρώτα κρύα!
Έτσι, τα παιδιά του ΣΤ1 φρόντισαν να ταΐσουν τους μικρούς ιπτάμενους
φίλους τους που θα αρχίσουν σύντομα να αναζητούν τροφή.
Κατασκεύασαν « οικολογικές ταΐστρες» και τις κρέμασαν
στα δέντρα περιμετρικά του σχολείου.

 

                            

Ψ

 

ΝΕΟ Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ-ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Κατόπιν των αρχαιρεσιών για την εκλογή προεδρείου, που έγιναν
την Πέμπτη 23/10/2014 στον χώρο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Χαϊδαρίου,
προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα :

Πρόεδρος :                          Ανδριανοπούλου Αμαλία

Αντιπρόεδρος :                    Ζούμπερη Βιβή

Γραμματέας :                       Δελλής Δημήτριος

Ταμίας :                                Κουτρούλη Γιάννα

Βοηθός Γραμματέα :           Τσερώνη Μαγδαληνή

Βοηθός Ταμία :                    Ζέρβα Γιαννούλα

Μέλος :                                 Μωϋσιάδης Περικλής

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

                                                     ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Για τον έγκαιρο προγραμματισμό των επαγγελματικών υποχρεώσεών σας,
σας ενημερώνουμε ότι:

 Τετάρτη 5 Νοεμβρίου (ημέρα εκλογής αιρετών αντιπροσώπων του κλάδου)
δε θα γίνουν μαθήματα, το σχολείο θα παραμείνει κλειστό.

Τρίτη 11 Νοεμβρίου οι μαθητές της Α κ Β Τάξης δε θα έχουν μάθημα λόγω
συμμετοχής τωνεκπαιδευτικών σε ημερίδα του Σχολικού Συμβούλου της
περιφέρειας Χαϊδαρίου.

 Δευτέρα 17 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η σχολική εορτή για την επέτειο
του Πολυτεχνείου. Δε θα γίνουν μαθήματα τη μέρα αυτή.

 Τετάρτη 19 Νοεμβρίου οι μαθητές της Γ και Δ Τάξης δε θα έχουν μάθημα
λόγω συμμετοχής των εκπ/κών σε ημερίδα του Σχολικού Συμβούλου της
περιφέρειας Χαϊδαρίου

 Τετάρτη 26 Νοεμβρίου οι μαθητές της Ε και Στ τάξης δε θα έχουν μάθημα
λόγω συμμετοχήςων εκπαιδευτικών σε ημερίδα του Σχολικού Συμβούλου
της περιφέρειας Χαϊδαρίου.

                                                               Ο Δ/ντής

                                                                              

 

ΣΤ2 χειροτεχνίες

Η ΣΤ2 χειροτεχνεί με τη δασκάλα τους την κα Μωραΐτη

 

13 Οκτωβρίου

Η ημέρα αυτή είναι διεθνής Ημέρα Μείωσης των Επιπτώσεων των

Φυσικών Καταστροφών και στο σχολείο μας πραγματοποιήθηκαν ασκήσεις

αντισεισμικής προστασίας.

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ HΜΕΡΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Η 1η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού αφιερωμένη
στη «διαφορετικότητα»  πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας,
στο 6ο Δημ Σχ Χαϊδαρίου με σύνθημά μας:

Όλοι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε όλες τις δράσεις οι οποίες
θα συνεχισθούν με συζητήσεις ,προβολές, προβληματισμό μέσα στις αίθουσες.

Με το φακό της κας Μάτας:


¨Ενα ποίημα απο τους μαθητές της Δ Τάξης

 

ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΥ!

     Μετά την επιτυχημένη καλοκαιρινή εκδήλωση (από εισπρακτικής άποψης)

κατορθώσαμε με τη βοήθεια όλων σας και τη συμπαράσταση του Συλλόγου

Γονέωνκαι Κηδεμόνων να τοποθετήσουμε πίνακες μαρκαδόρου σε όλες

τις αίθουσες. Το όφελος διπλό. Πρώτον ,τέρμα η σκόνη κιμωλίας

και σφουγγαριού και δεύτερον ,τώρα αναδεικνύονται πλήρως οι δυνατότητες

των βιντεοπροβολέων. Για τους νοσταλγούς της κιμωλίας διατηρήσαμε

έναν πίνακα κιμωλίας σε μια βοηθητική αίθουσα.

 

A ΤΑΞΗ !!

Η δασκάλα της Α τάξης κα Δροσιά  επιμελείται τις εργασίες
των μαθητών της

Η γωνιά ανάγνωσης που οργάνωσε η δασκάλα της Α Τάξης.
Όλα για τα πρωτάκια!!

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική επίσκεψη συμμετέχει το παιδί σας ,ενδέχεται
να σχολάσει πιο αργά από την προβλεπόμενη ώρα λόγω αστάθμητων
παραγόντων, κίνηση στο δρόμο, καθυστέρηση προγράμματος, κτλ.
Σε καμία περίπτωση, αν η επιστροφή γίνει ενωρίτερα από την ώρα που
σχολάει ο μαθητής δε θα αποχωρεί.Τα Ολοήμερα Τμήματα λειτουργούν
πλήρως και ο μαθητής μετά το τέλος της εκπαιδευτικής επίσκεψης
θα παρακολουθεί το υπόλοιπο πρόγραμμα της μέρας κανονικά
είτε στο τμήμα του είτε στο Ολοήμερο.
Μην άγχεστε λοιπόν και μην μεταβάλλετε τον εργασιακό προγραμματισμό σας.

                                                                                         Ο Δν/τής

 


Σελίδα 15 από 22

Ημερολόγιο

Οκτώμβριος 2020
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

first aid

Στιγμές

Κατασκευές Ο.Σ.Κ.

Σχολικός Κήπος

Σχολική Βιβλιοθήκη

Επικοινωνία

6ο Δημοτικό Χαϊδαρίου

Κομνηνών 39, 12462
Τηλ. 210 5811277
mail@6dim-chaid.att.sch.gr

O καιρός σήμερα