Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΙΣ 08:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
08:00-08:15


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ
Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΙΣ 08:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
08:00-08:15


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ
Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΙΣ 08:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
08:00-08:15


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ
Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΙΣ 08:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
08:00-08:15


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ
Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΙΣ 08:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
08:00-08:15


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ
Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΙΣ 08:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
08:00-08:15


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ
Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΙΣ 08:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
08:00-08:15


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ
Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΙΣ 08:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
08:00-08:15


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ
Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΙΣ 08:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
08:00-08:15


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ
Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΙΣ 08:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
08:00-08:15


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ
Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΙΣ 08:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
08:00-08:15


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ
Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΙΣ 08:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
08:00-08:15


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ
Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΙΣ 08:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
08:00-08:15


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ
Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΙΣ 08:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
08:00-08:15


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ
Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΙΣ 08:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
08:00-08:15


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ
Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΙΣ 08:00
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
08:00-08:15


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΤΟ ΠΡΩΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ
Μαθαίνουμε στο σπίτι

a

a

a

a

a

a

a

a

asfalia

Εκπαιδευτική Τηλεόραση

Ψηφιακό Σχολείο

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

englishforkids


6o Δημοτικό Χαϊδαρίου

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΧΡΥΣΑΛΙΔΑ

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

        

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΧΟΛΑΜΕ  28/9 EΩΣ 2/10

Α,Β            12:25

Γ,Δ,Ε,ΣΤ     13:15

ΟΛΟΗΜ      16:15


ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:

ΑΠΟ ΑΦΑΙΑ ΠΡΟΣ ΔΑΦΝΙ  07:40

ΑΠΟ ΔΑΦΝΙ ΠΡΟΣ ΑΦΑΙΑ  12:25 και 13:15

 

ΑΓΙΑΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

   Ο Αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς θα γίνει
την Παρασκευή στις 08:30.Μετά την τελετή οι μαθητές θα περάσουν
στις αίθουσές τους Τα παιδιά αφού λάβουν οδηγίες
θα αποχωρήσουν.

Σύμφωνα με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων
η κατανομή των τμημάτων έχει ως εξής:

Α ΤΑΞΗ   κα Μακρυπούλια
Β ΤΑΞΗ   κα Κικίδου
Γ ΤΑΞΗ   κα Σιώκου
Δ ΤΑΞΗ   κα Μωραΐτη
Ε ΤΑΞΗ   κα Κτενίδη
ΣΤ ΤΑΞΗ  κος Φιλιππόπουλος
ΟΛΟΗΜ   κα Σαράφογλου

ΤΜ. ΕΝΤΑΞΗΣ κος Τσουκάλης
ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ    κα Σπαθή 

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ !

 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ

Τελευταία μέρα του διδακτικού έτους :

 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Οι μαθητές της Στ Τάξης είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν και να
ξεναγηθούν στη Βουλή των Ελλήνων

 

ΕΕΕ ΕΕΕ ΕΚΔΡΟΜΗ!!!

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδρομή για αθλοπαιδιές στην κατασκήνωση
«Αναγέννηση»
Φωτογραφικά στιγμιότυπα:

 

 

Αντικαπνιστικό πρόγραμμα

Οι μαθητές της Ε κ Στ Τάξης είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν
ενημέρωση και προβολή για τους κινδύνους που προκαλόυνται
από το κάπνισμα . Υο σχολείο συμμετείχε στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας
με τίτλο «Λέω όχι στο τσιγάρο!» με υπεύθυνο εκπαιδευτικό την κα
Σπαθή Λιάνα.

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ

  Πέμπτη 4 Ιουνίου : Τα σχολεία του Χαϊδαρίου
θα παραμείνουν κλειστά λόγω της ετήσιας γενικής
συνέλευσης του κλάδου.
  Δευτέρα 8 Ιουνίου : (08:00 – 14:00) εκδρομή όλων
των μαθητών του σχολείου στον Κάλαμο Αττικής,
στην κατασκήνωση «Αναγέννηση» για αθλοπαιδιές,
(καπέλο, γυαλιά ηλίου, νερό απαραίτητα). Στο χώρο λειτουργεί
κυλικείο και ιατρείο με νοσηλεύτρια.
Τα αδέρφια πληρώνουν μισό εισιτήριο.

Τετάρτη 10 Ιουνίου :
Λόγω της διαδικασίας επιλογής
      διευθυντών σχολικών μονάδων και σύμφωνα με εγκύκλιο
οδηγία του ΥΠΟΠΑΙΘ όλοι οι μαθητές
θα σχολάσουν 12:25.Τα ολοήμερα τμήματα δε θα λειτουργήσουν.
Θα υπάρξει δρομολόγιο για Αφαία στις 12:25 για όλους τους μαθητές.

 Παρασκευή 12 Ιουνίου: λήξη των μαθημάτων .
Τα ολοήμερα τμήματα θα λειτουργήσουν κανονικά.

             Δευτέρα 15 Ιουνίου : λήξη του σχολικού έτους, θα δοθούν
τίτλοι προόδου και απολυτήρια από τις 08:00-10:00.

Εγγραφές μαθητών στην Α΄ Τάξη : 2/6 έως 12/6   (12:30 – 13:15)

                                     ( 4,8 και 10 Ιουνίου δε θα γίνουν εγγραφές)

                                                        15/6 έως 19/6 ( 08:00 – 14:00)

(Τα δικαιολογητικά εγγραφής στην ιστοσελίδα του σχολείου και στον πίνακα ανακοινώσεων)

 

ΔΑΦΝΙ: «ΕΝΑΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ»

Στιγμιότυπα από την παρουσίαση του project τοπικής ιστορίας των μαθητών
της ΣΤ Τάξης με θέμα «Δαφνί ένας τόπος γεμάτος ιστορία» 
Η εργασία των μαθητών των  Στ1 και Στ2  τάξεων παρουσιάστηκε στους μαθητές
του 11ου και 1ου Δημοτικού Σχολείου Χαϊδαρίου ,ενώπιον συναδέλφων
εκπαιδευτικών, του Σχολικού Συμβούλου ,του Δημάρχου Χαϊδαρίου και
απέσπασε πολύ κολακευτικά σχόλια και επαινετικά λόγια. Οι υπεύθυνες
των τμημάτων κα Μακρυπούλια Σταματία,  κα Μωραΐτη Κική , η καθηγήτρια
Γαλλικών κα Βιτάνου Χριστίνα  με τη συνεργασία της γυμνάστριας
κας Σπαθή Λιάνας παρουσίασαν μια ολοκληρωμένη εργασία  .

 

Γ ΤΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

   Οι μαθητές της Γ Τάξης επισκέφθηκαν το παράρτημα της Ορνιθολογικής
Εταιρείας στο πάρκο Τρίτση. Συμμετείχαν σε ενημερωτικό πρόγραμμα
σχετικό με τη βιοποικιλότητα του πάρκου και ασκήθηκαν στην παρατήρηση
και την καταγραφή των ευρημάτων, περιηγούμενοι μέσα στο πάρκο.

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ

2/6 έως 12/6    12:30 έως 13:15   4,8 και10 Ιουνίου δε θα γίνουν εγγραφές

15/6 έως 19/6   08:00 έως 14:00  

Υπεύθυνοι εγγραφών κ. Τσουκάλης κ. Τσόλκας

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

-Αίτηση (χορηγείται από το σχολείο)

-Λογαριασμός ΔΕΗ ΕΥΔΑΠ ή μισθωτήριο συμφωνητικό, που να αποδεικνύει
τη δ/νση κατοικίας.

-Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού για έλεγχο των εμβολίων

-ΑΔΥΜ (Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή) παραλαμβάνεται από το σχολείο
προθεσμία υποβολής έως τέλη Σεπτεμβρίου.

-Παρακαλούμε να γνωρίζετε το Δήμο εγγραφής του μαθητή ώστε
ν' αναζητήσουμε αυτεπάγγελτα το πιστοποιητικό γέννησής του.

-Βεβαίωση φοίτησης από το Νηπιαγωγείο ( όταν εκδοθεί)

(Παράκληση μην έλθετε τελευταία μέρα)

 

ΜΙΑ ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

ΤΟ Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων πλαισιωμένο με γονείς του σχολείου
έβαψαν σε όλο το μήκος του τον μαντρότοιχο του σχολείου και
οι μαθητές έδωσαν το δικό τους τόνο με τις ζωγραφιές τους.

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Στις 14/5/15 οι μαθητές της Ε και της ΣΤ τάξης επισκέφτηκαν το Πλανητάριο
και παρακολούθησαν στο θόλο την προβολή με τίτλο" Το μυστήριο της ζωής" .

 

ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ

ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤ1

 

Θεατρικό στην Α.Π.Χ.

Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου και οι μαθητές της Α τάξης και Β τάξης

παρακολούθησαν στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων το δραματοποιημένο

παραμύθι «Το κρυφτό της Χαράς»

 

Δενδροφύτευση...

Τα νήπια του σχολείου μαζί με  με τους μαθητές της Δ τάξης και σε συνεργασια
με την υπηρεσία πρασίνου του Δήμου ,φύτευσαν τον κήπο πίσω
από την Α.Π.Χ.

 

 

Χαρές ,γέλια και πολύς ενθουσιασμός.

Όμως το ίδιο απόγευμα κάποια παιδιά του σχολείου, πήδηξαν μέσα

στον περφραγμένο κήπο και ξερίζωσαν όλα τα φυτά!

Απίστευτη και ακατανόητη πράξη.

Η στενοχώρια και η απογοήτευση όλων ήταν πολύ μεγάλη!

 

Σκεφτήκαμε λοιπόν ότι η καλύτερη απάντηση στην πράξη αυτή ήταν

να επαναλάβουμε τη δενδροφύτευση και έτσι και κάναμε.

Με ιδιαίτερη επιμέλεια μαθητές από την Ε τάξη επανοτόποθέτησαν

τα φυτά και τα πότισαν.

Περιμένουμε σε λίγες μέρες να δούμε αν διασώθηκαν. Ας το ελπίσουμε.

Η περιβαλλοντική συνείδησή μας δεν πρόκειται να καμφθεί από μια λάθος συμπεριφορά.

 

Σάββατο 9 Μαΐου γιόρταζε η ενορία μας

Στιγμιότυπα από την εορτή του Αγίου Χριστοφόρου

 

ΚΑΛΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ !

Το στεφάνι του σχολείου(συνεισέφεραν όλες οι τάξεις στην κατασκευή του).

Το στεφάνι της Στ1 τάξης:

Καμαρώνοντας:

 

Δ ΤΑΞΗ -ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣ

 

Bίντεο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

https://www.youtube.com/watch?v=epn00BMCu-U

 

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

 

Β ΤΑΞΗ

 

ΟΧΙ ΣΤΗ ΒΙΑ

 

Γ ΤΑΞΗ- ΣΤΟΠ ΣΤΗ ΒΙΑ

 


Σελίδα 14 από 22

Ημερολόγιο

Οκτώμβριος 2020
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

first aid

Στιγμές

Κατασκευές Ο.Σ.Κ.

Σχολικός Κήπος

Σχολική Βιβλιοθήκη

Επικοινωνία

6ο Δημοτικό Χαϊδαρίου

Κομνηνών 39, 12462
Τηλ. 210 5811277
mail@6dim-chaid.att.sch.gr

O καιρός σήμερα