ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α ΤΑΞΗΣ
ΕΩΣ 29 /5
ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΓΡΑΨΟΥΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ


ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α ΤΑΞΗΣ
ΕΩΣ 29 /5
ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΓΡΑΨΟΥΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ


ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α ΤΑΞΗΣ
ΕΩΣ 29 /5
ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΓΡΑΨΟΥΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ


ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α ΤΑΞΗΣ
ΕΩΣ 29 /5
ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΓΡΑΨΟΥΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ


ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α ΤΑΞΗΣ
ΕΩΣ 29 /5
ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΓΡΑΨΟΥΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ


ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α ΤΑΞΗΣ
ΕΩΣ 29 /5
ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΓΡΑΨΟΥΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ


ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α ΤΑΞΗΣ
ΕΩΣ 29 /5
ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΓΡΑΨΟΥΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ


ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α ΤΑΞΗΣ
ΕΩΣ 29 /5
ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΓΡΑΨΟΥΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ


ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α ΤΑΞΗΣ
ΕΩΣ 29 /5
ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΓΡΑΨΟΥΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ


ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α ΤΑΞΗΣ
ΕΩΣ 29 /5
ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΓΡΑΨΟΥΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ


ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α ΤΑΞΗΣ
ΕΩΣ 29 /5
ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΓΡΑΨΟΥΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ


ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α ΤΑΞΗΣ
ΕΩΣ 29 /5
ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΓΡΑΨΟΥΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ


ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α ΤΑΞΗΣ
ΕΩΣ 29 /5
ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΓΡΑΨΟΥΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ


ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α ΤΑΞΗΣ
ΕΩΣ 29 /5
ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΓΡΑΨΟΥΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ


ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α ΤΑΞΗΣ
ΕΩΣ 29 /5
ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΓΡΑΨΟΥΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ


ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α ΤΑΞΗΣ
ΕΩΣ 29 /5
ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΓΡΑΨΟΥΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ


Μαθαίνουμε στο σπίτι

a

a

a

a

a

a

a

a

asfalia

Εκπαιδευτική Τηλεόραση

Ψηφιακό Σχολείο

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

englishforkids


6o Δημοτικό Χαϊδαρίου

Αντικαπνιστικό πρόγραμμα

Οι μαθητές της Ε κ Στ Τάξης είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν
ενημέρωση και προβολή για τους κινδύνους που προκαλόυνται
από το κάπνισμα . Υο σχολείο συμμετείχε στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας
με τίτλο «Λέω όχι στο τσιγάρο!» με υπεύθυνο εκπαιδευτικό την κα
Σπαθή Λιάνα.

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ

  Πέμπτη 4 Ιουνίου : Τα σχολεία του Χαϊδαρίου
θα παραμείνουν κλειστά λόγω της ετήσιας γενικής
συνέλευσης του κλάδου.
  Δευτέρα 8 Ιουνίου : (08:00 – 14:00) εκδρομή όλων
των μαθητών του σχολείου στον Κάλαμο Αττικής,
στην κατασκήνωση «Αναγέννηση» για αθλοπαιδιές,
(καπέλο, γυαλιά ηλίου, νερό απαραίτητα). Στο χώρο λειτουργεί
κυλικείο και ιατρείο με νοσηλεύτρια.
Τα αδέρφια πληρώνουν μισό εισιτήριο.

Τετάρτη 10 Ιουνίου :
Λόγω της διαδικασίας επιλογής
      διευθυντών σχολικών μονάδων και σύμφωνα με εγκύκλιο
οδηγία του ΥΠΟΠΑΙΘ όλοι οι μαθητές
θα σχολάσουν 12:25.Τα ολοήμερα τμήματα δε θα λειτουργήσουν.
Θα υπάρξει δρομολόγιο για Αφαία στις 12:25 για όλους τους μαθητές.

 Παρασκευή 12 Ιουνίου: λήξη των μαθημάτων .
Τα ολοήμερα τμήματα θα λειτουργήσουν κανονικά.

             Δευτέρα 15 Ιουνίου : λήξη του σχολικού έτους, θα δοθούν
τίτλοι προόδου και απολυτήρια από τις 08:00-10:00.

Εγγραφές μαθητών στην Α΄ Τάξη : 2/6 έως 12/6   (12:30 – 13:15)

                                     ( 4,8 και 10 Ιουνίου δε θα γίνουν εγγραφές)

                                                        15/6 έως 19/6 ( 08:00 – 14:00)

(Τα δικαιολογητικά εγγραφής στην ιστοσελίδα του σχολείου και στον πίνακα ανακοινώσεων)

 

ΔΑΦΝΙ: «ΕΝΑΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ»

Στιγμιότυπα από την παρουσίαση του project τοπικής ιστορίας των μαθητών
της ΣΤ Τάξης με θέμα «Δαφνί ένας τόπος γεμάτος ιστορία» 
Η εργασία των μαθητών των  Στ1 και Στ2  τάξεων παρουσιάστηκε στους μαθητές
του 11ου και 1ου Δημοτικού Σχολείου Χαϊδαρίου ,ενώπιον συναδέλφων
εκπαιδευτικών, του Σχολικού Συμβούλου ,του Δημάρχου Χαϊδαρίου και
απέσπασε πολύ κολακευτικά σχόλια και επαινετικά λόγια. Οι υπεύθυνες
των τμημάτων κα Μακρυπούλια Σταματία,  κα Μωραΐτη Κική , η καθηγήτρια
Γαλλικών κα Βιτάνου Χριστίνα  με τη συνεργασία της γυμνάστριας
κας Σπαθή Λιάνας παρουσίασαν μια ολοκληρωμένη εργασία  .

 

Γ ΤΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

   Οι μαθητές της Γ Τάξης επισκέφθηκαν το παράρτημα της Ορνιθολογικής
Εταιρείας στο πάρκο Τρίτση. Συμμετείχαν σε ενημερωτικό πρόγραμμα
σχετικό με τη βιοποικιλότητα του πάρκου και ασκήθηκαν στην παρατήρηση
και την καταγραφή των ευρημάτων, περιηγούμενοι μέσα στο πάρκο.

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ

2/6 έως 12/6    12:30 έως 13:15   4,8 και10 Ιουνίου δε θα γίνουν εγγραφές

15/6 έως 19/6   08:00 έως 14:00  

Υπεύθυνοι εγγραφών κ. Τσουκάλης κ. Τσόλκας

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

-Αίτηση (χορηγείται από το σχολείο)

-Λογαριασμός ΔΕΗ ΕΥΔΑΠ ή μισθωτήριο συμφωνητικό, που να αποδεικνύει
τη δ/νση κατοικίας.

-Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού για έλεγχο των εμβολίων

-ΑΔΥΜ (Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή) παραλαμβάνεται από το σχολείο
προθεσμία υποβολής έως τέλη Σεπτεμβρίου.

-Παρακαλούμε να γνωρίζετε το Δήμο εγγραφής του μαθητή ώστε
ν' αναζητήσουμε αυτεπάγγελτα το πιστοποιητικό γέννησής του.

-Βεβαίωση φοίτησης από το Νηπιαγωγείο ( όταν εκδοθεί)

(Παράκληση μην έλθετε τελευταία μέρα)

 

ΜΙΑ ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

ΤΟ Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων πλαισιωμένο με γονείς του σχολείου
έβαψαν σε όλο το μήκος του τον μαντρότοιχο του σχολείου και
οι μαθητές έδωσαν το δικό τους τόνο με τις ζωγραφιές τους.

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Στις 14/5/15 οι μαθητές της Ε και της ΣΤ τάξης επισκέφτηκαν το Πλανητάριο
και παρακολούθησαν στο θόλο την προβολή με τίτλο" Το μυστήριο της ζωής" .

 

ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ

ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤ1

 

Θεατρικό στην Α.Π.Χ.

Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου και οι μαθητές της Α τάξης και Β τάξης

παρακολούθησαν στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων το δραματοποιημένο

παραμύθι «Το κρυφτό της Χαράς»

 

Δενδροφύτευση...

Τα νήπια του σχολείου μαζί με  με τους μαθητές της Δ τάξης και σε συνεργασια
με την υπηρεσία πρασίνου του Δήμου ,φύτευσαν τον κήπο πίσω
από την Α.Π.Χ.

 

 

Χαρές ,γέλια και πολύς ενθουσιασμός.

Όμως το ίδιο απόγευμα κάποια παιδιά του σχολείου, πήδηξαν μέσα

στον περφραγμένο κήπο και ξερίζωσαν όλα τα φυτά!

Απίστευτη και ακατανόητη πράξη.

Η στενοχώρια και η απογοήτευση όλων ήταν πολύ μεγάλη!

 

Σκεφτήκαμε λοιπόν ότι η καλύτερη απάντηση στην πράξη αυτή ήταν

να επαναλάβουμε τη δενδροφύτευση και έτσι και κάναμε.

Με ιδιαίτερη επιμέλεια μαθητές από την Ε τάξη επανοτόποθέτησαν

τα φυτά και τα πότισαν.

Περιμένουμε σε λίγες μέρες να δούμε αν διασώθηκαν. Ας το ελπίσουμε.

Η περιβαλλοντική συνείδησή μας δεν πρόκειται να καμφθεί από μια λάθος συμπεριφορά.

 

Σάββατο 9 Μαΐου γιόρταζε η ενορία μας

Στιγμιότυπα από την εορτή του Αγίου Χριστοφόρου

 

ΚΑΛΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ !

Το στεφάνι του σχολείου(συνεισέφεραν όλες οι τάξεις στην κατασκευή του).

Το στεφάνι της Στ1 τάξης:

Καμαρώνοντας:

 

Δ ΤΑΞΗ -ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣ

 

Bίντεο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

https://www.youtube.com/watch?v=epn00BMCu-U

 

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

 

Β ΤΑΞΗ

 

ΟΧΙ ΣΤΗ ΒΙΑ

 

Γ ΤΑΞΗ- ΣΤΟΠ ΣΤΗ ΒΙΑ

 

Α ΤΑΞΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΡΔΙΕΣ

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ

   Μια εξαιρετική γιορτή άξια πολλών επαίνων παρουσίασαν οι μαθητές
της Στ Τάξης! Οι δασκάλες των τμημάτων Στ1 κα Μακρυπούλια Μάτα
και Στ2 κα Μωραΐτη Κική προετοίμασαν με επιτυχία μια σχολική γιορτή
που είχε δομή και ροή φυσική,απαγγελίες,θεατρικά δρώμενα
και χορούς που με επιτυχία δίδαξε η  Γυμνάστρια του σχολείου
κα Σπαθή Λιάνα. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές!!!
Μας γεμίσατε αισιοδοξία για το μέλλον και υπερηφάνια !

 

ΑΡΧ. ΧΩΡΟΣ ΜΟΝΗΣ ΔΑΦΝΙΟΥ (ΣΤ)

 

ΤΥΜΒΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ( Δ-ΣΤ )

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΥΜΒΟ

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΘΑΥΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΜΒΙΑ ΣΤΗΛΗ ΔΥΟ ΓΕΩΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΛΗΤΟ

 

ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΔΑΦΝΙ

ΔΑΦΝΙ 11/2/2015

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο κύκλος παιδαγωγικών επισκέψεων και η
συμμετοχή του συνόλου σχεδόν των μαθητών του σχολείου μας στηις
δράσεις για την προστασία των θαλασσων και των ακτών σύμφωνα
με το πρόγραμμα της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλασσίου
Περιβάλλοντος HELMEPA.

(Με την πρωτη ευκαιρία θα αναρτηθούν σχετικές φωτογραφίες.)

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ

 

Α ΤΑΞΗ               6/2                        12:35

Β ΤΑΞΗ               17/2                      11:45

Γ ΤΑΞΗ               ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ   13:20

Δ ΤΑΞΗ               20/2                      12:35

Ε ΤΑΞΗ               ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ       12:35

ΣΤ1 ΤΑΞΗ           20/2                      12:35 

ΣΤ2 ΤΑΞΗ           19/2                      13:20

ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ      18/2                     10:00

ΜΟΥΣΙΚΟΣ         17/2                      10:00

ΤΜ. ΕΝΤΑΞΗΣ     18/2                     12:35

ΓΑΛΛΙΚΑ            16/2                       10:00

Δ/ΝΤΗΣ              17/2                       13:20

 

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΤΥ ΜΑΣΚΕ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ:

 


Σελίδα 13 από 21

Ημερολόγιο

Μαίος 2020
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

first aid

Στιγμές

Κατασκευές Ο.Σ.Κ.

Σχολικός Κήπος

Σχολική Βιβλιοθήκη

Επικοινωνία

6ο Δημοτικό Χαϊδαρίου

Κομνηνών 39, 12462
Τηλ. 210 5811277
mail@6dim-chaid.att.sch.gr

O καιρός σήμερα