ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
edupass.gov.gr
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/11 ΕΚΕΙ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ SELF TEST


ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ SELF TESTS ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.


17/11 ΕΩΣ 26/11 Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
10 SELF TEST
ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
(καλύπτονται οι ανάγκες έωσ τις γιορτές)


ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
edupass.gov.gr
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/11 ΕΚΕΙ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ SELF TEST


ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ SELF TESTS ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.


17/11 ΕΩΣ 26/11 Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
10 SELF TEST
ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
(καλύπτονται οι ανάγκες έωσ τις γιορτές)


ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
edupass.gov.gr
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/11 ΕΚΕΙ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ SELF TEST


ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ SELF TESTS ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.


17/11 ΕΩΣ 26/11 Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
10 SELF TEST
ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
(καλύπτονται οι ανάγκες έωσ τις γιορτές)


ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
edupass.gov.gr
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/11 ΕΚΕΙ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ SELF TEST


ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ SELF TESTS ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.


17/11 ΕΩΣ 26/11 Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
10 SELF TEST
ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
(καλύπτονται οι ανάγκες έωσ τις γιορτές)


ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
edupass.gov.gr
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/11 ΕΚΕΙ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ SELF TEST


ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ SELF TESTS ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.


17/11 ΕΩΣ 26/11 Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
10 SELF TEST
ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
(καλύπτονται οι ανάγκες έωσ τις γιορτές)


ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
edupass.gov.gr
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/11 ΕΚΕΙ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ SELF TEST


ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ SELF TESTS ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.


17/11 ΕΩΣ 26/11 Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
10 SELF TEST
ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
(καλύπτονται οι ανάγκες έωσ τις γιορτές)


ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
edupass.gov.gr
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/11 ΕΚΕΙ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ SELF TEST


ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ SELF TESTS ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.


17/11 ΕΩΣ 26/11 Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
10 SELF TEST
ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
(καλύπτονται οι ανάγκες έωσ τις γιορτές)


ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
edupass.gov.gr
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/11 ΕΚΕΙ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ SELF TEST


ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ SELF TESTS ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.


17/11 ΕΩΣ 26/11 Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
10 SELF TEST
ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
(καλύπτονται οι ανάγκες έωσ τις γιορτές)


ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
edupass.gov.gr
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/11 ΕΚΕΙ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ SELF TEST


ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ SELF TESTS ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.


17/11 ΕΩΣ 26/11 Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
10 SELF TEST
ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
(καλύπτονται οι ανάγκες έωσ τις γιορτές)


ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
edupass.gov.gr
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/11 ΕΚΕΙ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ SELF TEST


ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ SELF TESTS ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.


17/11 ΕΩΣ 26/11 Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
10 SELF TEST
ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
(καλύπτονται οι ανάγκες έωσ τις γιορτές)


ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
edupass.gov.gr
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/11 ΕΚΕΙ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ SELF TEST


ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ SELF TESTS ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.


17/11 ΕΩΣ 26/11 Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
10 SELF TEST
ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
(καλύπτονται οι ανάγκες έωσ τις γιορτές)


ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
edupass.gov.gr
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/11 ΕΚΕΙ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ SELF TEST


ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ SELF TESTS ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.


17/11 ΕΩΣ 26/11 Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
10 SELF TEST
ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
(καλύπτονται οι ανάγκες έωσ τις γιορτές)


ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
edupass.gov.gr
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/11 ΕΚΕΙ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ SELF TEST


ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ SELF TESTS ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.


17/11 ΕΩΣ 26/11 Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
10 SELF TEST
ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
(καλύπτονται οι ανάγκες έωσ τις γιορτές)


ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
edupass.gov.gr
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/11 ΕΚΕΙ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ SELF TEST


ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ SELF TESTS ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.


17/11 ΕΩΣ 26/11 Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
10 SELF TEST
ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
(καλύπτονται οι ανάγκες έωσ τις γιορτές)


ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
edupass.gov.gr
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/11 ΕΚΕΙ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ SELF TEST


ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ SELF TESTS ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.


17/11 ΕΩΣ 26/11 Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
10 SELF TEST
ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
(καλύπτονται οι ανάγκες έωσ τις γιορτές)


ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:

τηλ. 2105811277

mail@6dim-chaid.att.sch.gr


ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
edupass.gov.gr
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/11 ΕΚΕΙ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ SELF TEST


ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ SELF TESTS ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.


17/11 ΕΩΣ 26/11 Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
10 SELF TEST
ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
(καλύπτονται οι ανάγκες έωσ τις γιορτές)


asfalia

Εκπαιδευτική Τηλεόραση

Ψηφιακό Σχολείο

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

englishforkids


6o Δημοτικό Χαϊδαρίου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤ ΤΑΞΗΣ

Ολοκληρώνοντας το πρώτο εργαστήρι δεξιοτήτων με θέμα: 
"Σύγχρονα επαγγέλματα και ψηφιακές δεξιότητες"
οι μαθητές της ΣΤ΄Τάξης
παρουσιάζουν ένα μέρος
από όσα διερεύνησαν, αναζήτησαν, 
συζήτησαν, δημιούργησαν.

https://video.link/w/K2VMc

 Πηγές: Βικιπαίδεια , Σχολικά βιβλία.
Οι εικόνες είναι από τους ιστότοπους : Unsplash,
pixabay,  και το προσωπικό αρχείο της δασκάλας της τάξης
κας Μωραΐτη Κυριακής.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Οι γονείς των μαθητών μας θα μπορούν
να προμηθεύονται από Τετάρτη 17 /11
ως και Παρασκευή 26 /11, δύο συσκευασίες
με 
συνολικά δέκα (10) δωρεάν
αυτοδιαγνωστικά (self) τεστ από
τα φαρμακεία, προκειμένου να καλύψουν
τις ανάγκες ελέγχου των ημερών
από 23 Νοεμβρίου μέχρι και τις γιορτές
των Χριστουγέννων ώστε οι μαθητές
να προσέρχονται στο σχολείο σύμφωνα
με τις οδηγίες των ειδικών
και τη δήλωση του αποτελέσματος
του
test στην πλατφόρμα edupass.

ο Δ/ντής

 

ΣΧ ΓΙΟΡΤΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ:

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΑΠΟ   08:15-09:40 ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ  ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ.

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

  ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΘΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΟΥΝ.

ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΕΝ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ.

ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΟΛΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΦΑΙΑ.

 

ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ 11/11/2021

Στα πλαίσια της ετοιμότητας αντίδρασης σε ενδεχόμενη σεισμική δόνηση
|την ώρα λειτουργίας του σχολείου, πραγματοποιήσαμε σήμερα την 
δεύτερη «ασκηση σεισμού» .Το σενάριο προέβλεπε η σεισμική δόνηση
να γίνει σε ώρα διαλείμματος. Σας πληροφορούμε ότι τα παιδιά αντέδρασαν 
ψύχραιμα, οργανωμένα και σύμφωνα με τις οδηγίες των εκπαιδευτικών.
Ενδεικτικές φωτογραφίες από την κα Μάτα.

 

EDUPASS

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμό και ενημερωθείτε για την νέα πλατφόρμα

έκδοσης της σχολικής κάρτας.

: https://www.minedu.gov.gr/news/50530-26-10-21-i-leitourgia-tou-edupass-gov-gr-epekteinetai-stis-sxolikes-monades-tis-dimosias-protovathmias-defterovathmias-ekpaidefsis-kai-eidikis-agogis

Κατά τη διαδικασία εισόδου στην πλατφόρμα επιλέγετε:

- πρόσβαση σε χώρους πρωτοβάθμιας/δευτεροβάθμιας

-δήλωση self test μαθητών/μαθητριών έκδοση σχολικής κάρτας

-στη συνέχεια σύνδεση με τον φορέα που εσείς θα επιλέξετε

-Περιφέρεια Αττικής- Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών

- Δήμος Χαϊδαρίου-Δημοτικά Σχολεία-Ολοήμερο Σχολείο-6ο Χαϊδαρίου

- Στοιχεία του μαθητή

-Υποβολή

 

ΓΙΟΡΤΗ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΠΑΡΕΛΑΣΗ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΣΧ.ΨΥΧΟΛΟΓΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ

"Η Ψυχολόγος και η Κοινωνική Λειτουργός του σχολείου
(Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης-ΕΔΥ)
θα δέχονται αιτήματα γονέων/κηδεμόνων στο τηλέφωνο του σχολείου
κάθε Δευτέρα τις ώρες 11.00 π.μ. με 12.30 μ.μ.
Οι γονείς μπορούν να απευθυνθούν για ψυχοκοινωνική και συναισθηματική
υποστήριξη των μαθητών/μαθητριών,
για συμβουλευτική γονέων ή αν επιθυμούν περαιτέρω αξιολόγηση
των μαθητών από το οικείο ΚΕΔΑΣΥ
(1ο ΚΕΔΑΣΥ Γ' Αθήνας) λόγω μαθησιακών ή συμπεριφορικών δυσκολιών.
 Η Ψυχολόγος και η Κοινωνική Λειτουργός θα δέχονται τους γονείς
 στον χώρο του σχολείου(τηρουμένων όλων των μέτρων υγειονομικής προστασίας) 
κατόπιν ραντεβού που θα προγραμματίζεται έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία.
Ευαγγελίου Μυρτώ, Ψυχολόγος - Μαντοπούλου Αγγελική, Κοινωνική Λειτουργός".

 

RAPID TEST ενημέρωση από Δ Χαϊδαρίου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ          ΤΑΞΗ        ΩΡΑ                         ΑΙΘΟΥΣΑ

17/9  ΔΕΥΤΕΡΑ            Α           13:30                        Α.Π.Χ.
22/9  ΤΕΤΑΡΤΗ            Δ           13:30 ΚΑΙ 14:10        Α.Π.Χ.
23/9  ΠΕΜΠΤΗ             Ε           13:30                        Α.Π.Χ.
24/9  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ        ΣΤ        13:00 ΚΑΙ 14:10        Α.Π.Χ.
27/9  ΔΕΥΤΕΡΑ             Β          13:30                       Α.Π.Χ.
28/9   ΤΡΙΤΗ                  Γ          19:00          WEBEX (ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ)

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ Ή ΣΤΟΥΣ ΕΚΠ/ΚΟΥΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

 

ΕΜΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ:

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΧ ΕΤΟΥΣ 2021-22

ΔΕΥΤΕΡΑ 08:15 - 09:00.

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΤΕ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥΣ.

Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΜΟΝΟ

ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΑΙ Δ.Σ. ΓΟΝΕΩΝ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ.

ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

6ΩΡΑ +ΟΛΟΗΜΕΡΟ.

ΒΙΒΛΙΑ ΘΑ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΝ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ

ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ SELF TEST

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ!

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ 2021-22

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΑΤΗΣΤΕ Ν΄ΑΝΟΙΞΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

κα Νικητάκη Σταυρούλα

 

Δ ΤΑΞΗ

1) Βίντεο με ζωγραφιές των παιδιών στο
μελοποιημένο ποίημα του Οδυσσέα Ελύτη
"Το κορίτσι" από το βιβλίο της Γλώσσας β΄τεύχος.
https://video.link/w/Jhc3c 

2) Τα ελληνικά δάση. (Κάνω κλικ στο βελάκι κάτω δεξιά για να έχω πλήρη οθόνη) 
http://photodentro.edu.gr/v/item/ugc/8525/1833   

Η φύση είναι το σπίτι μας!

Θα θέλαμε στο μέλλον κάποια είδη ζώων και φυτών να τα βλέπουμε
μόνο σε φωτογραφίες;
Στην διάρκεια της φετινής χρονιάς, μελετήσαμε και γνωρίσαμε
οικοσυστήματα του τόπου μας,συζητήσαμε για τα δάση μας,
τις παραλίες , την πανίδα και τη χλωρίδα , αναγνωρίσαμε
τα οφέλη που έχουμε από τη φύση . Εντοπίσαμε τους κινδύνους
που απειλούν το περιβάλλον μας
και προτείναμε τρόπους προστασίας. Συμπληρώσαμε ταυτότητες
ζώων της χώρας μας
που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν.
Κάποια από αυτά που ανακαλύψαμε τα συγκεντρώσαμε και
τα μοιραζόμαστε μαζί σας
στα παρακάτω  links που περιέχουν κείμενα ,
μαγικές εικόνες που ανοίγουν κάνοντας
κλικ στα εικονίδια, βίντεο, παιχνίδια, κ.α.


3) Ζώα που κινδυνεύουν.

http://photodentro.edu.gr/v/item/ugc/8525/1835 
(πατώ στη λέξη ανάγνωση, έπειτα κάνω κλικ στο τετραγωνάκι
πάνω δεξιά με τα χιαστί βελάκια για να έχω πλήρη οθόνη) 

4) ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ (Κάνω κλικ στα παρακάτω links και παίζω)

https://learningapps.org/display?v=p6ski126c21

https://wordwall.net/resource/12293010/%ce%b5%ce%bc%ce%b2%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%ce%b2%ce%b9%ce%b1

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!!!

κα Μωραΐτη Κυριακή

 

 

Χειροτεχνίες Γ Τάξης

Οι μαθητές της Γ τάξης και η δασκάλα τους η κα Λίτσα ζωγράφισαν αναμνηστικά

πάνω σε ξύλο κια μας εύχονται καλό καλοκαίρι!

 

Πολιτιστικό Πρόγραμμα Α Τάξης

   Κατά το σχολικό έτος 2020-21, στην ώρα της Ευέλικτης ζώνης,
η Α τάξη πραγματοποίησε Πολιτιστικό Πρόγραμμα με τίτλο 
«Διαβάζω, μαθαίνω, δημιουργώ». Στόχος του Προγράμματος
ήταν η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας και της κριτικής σκέψης
των μικρών μαθητών καθώς και της δημιουργικότητάς τους.
Κάθε διδακτική ώρα αφιερώθηκε στην ανάγνωση ενός νέου βιβλίου,
στη συζήτηση για το νόημά του και το τι μπορούμε να μάθουμε
από αυτό και τέλος στη ζωγραφική της σκηνής που
τους εντυπωσίασε περισσότερο. Στο τέλος του προγράμματος
συνθέσαμε κι αφηγηθήκαμε στην τάξη ένα νέο παραμύθι
με πρωταγωνιστές τους ήρωες των βιβλίων που διαβάσαμε
όλη τη χρονιά. Παρακάτω μπορείτε να δείτε μερικές από τις
δημιουργίες των μαθητών.

    
   
   
κα Σταυρούλα Νικητάκη
 

Πολιτιστικό Πρόγραμμα ΣΤ Τάξης

    Κατά το σχολικό έτος 2020-21 οι μαθητές της ΣΤ υλοποίησαν στην ώρα
των Αγγλικών Πολιτιστικό Πρόγραμμα με τίτλο "It's a wonderful world"
("Ένας υπέροχος κόσμος"). Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού
και  οι μαθητές δούλεψαν σε ομάδες και με τη χρήση κινητών συσκευών
τάμπλετ, ερεύνησαν κι ανακάλυψαν πληροφορίες για κάποια
από τα σπουδαιότερα μνημεία του κόσμου. Στόχος των δραστηριοτήτων
αυτών ήταν όχι μόνο η απόκτηση νέων γνώσεων κι η εξάσκηση
της Αγγλικής Γλώσσας, αλλά και η καλλιέργεια δεξιοτήτων όπως η έρευνα,
η συνεργασία, η δημιουργικότητα και οι τεχνολογικές δεξιότητες των παιδιών.
Τελικό προϊόν της δουλειάς των μαθητών αποτελεί ένας διαδραστικός
ψηφιακός χάρτης, όπου συγκεντρώθηκαν τα σημαντικότερα ευρήματά τους.

κα Σταυρούλα Νικητάκη

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ:
 

ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ-ΤΙΤΛΩΝ ΠΡΟΟΔΟΥ

      ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ-ΤΙΤΛΩΝ ΠΡΟΟΔΟΥ

       Την Παρασκευή 25/6 στις 08:15 έως 08:45 θα δοθούν  
    στους μαθητές οι τίτλοι προόδου και οι βαθμολογίες.
    Οι μαθητές θα αποχωρήσουν αμέσως μετά.
    Οι γονείς θα περιμένετε απέξω για τους γνωστούς
     χιλιοειπωμένους υγειονομικούς λόγους.

        Η συνεργασία εκπ/κών και όποιων γονέων-κηδεμόνων   
ε   επιθυμούν θα γίνει με όλους τους διαθέσιμους τρόπους ως ακολούθως:

     Α ΤΑΞΗ: Δευτέρα 28/6   11:00-13:00     αίθουσα Α

     Β ΤΑΞΗ: Δευτέρα 28/6   11:00-13:00     αίθουσα Β

     Γ ΤΑΞΗ: Τρίτη   29/6       11:00-13:00     αίθουσά Γ (αυλή)

     Δ ΤΑΞΗ: Δευτέρα 28/6   09:00-11:00     αίθουσα Δ

     Ε ΤΑΞΗ: Τρίτη 29/6           09:00-11:00     αίθουσα Ε

     ΣΤ ΤΑΞΗ: Δευτέρα 28/6   WEBEX   

     ΑΓΓΛΙΚΑ: Δευτέρα 28/6   10:00-13:00     αίθουσα Στ (1ος όροφος)

     Για τις υπόλοιπες ειδικότητες ή για οποιοδήποτε διοικητικό έγγραφο   
     επικοινωνήστε τηλεφωνικά   (2105811277) με το σχολείο.
     Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία . Σας ευχόμαστε υγιές
     ξεκούραστο καλοκαίρι και ελπίζουμε τον Σεπτέμβριο
     να συναντηθούμε υπό ομαλές συνθήκες.

      Ο Δ/ντής

 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Σύνδεσμος του μαθήματος για την Θεατρική Αγωγή

κα Βίκυ Καλογεροπούλου

https://sway.office.com/k6lzjMZZlmSE1DMr?ref=Link

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΑΝΑΡΤΟΥΜΕ THN ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΠΟΥ 

ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ.

ΣΤΑ email ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤ ΕΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ 

ΚΑΙ Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

 

SELF TEST

Από Δευτέρα 24/5 θα κάνετε μόνο ένα self test κάθε εβδομάδα.

Πρότασή μας ,να κάνετε το test κάθε Κυριακή βράδυ 

και να εκδίδετε και την αντίστοιχη σχολική κάρτα.

Τη σχολική κάρτα, με δηλωμένο το αρνητικό αποτέλεσμα,

θα την έχει μαζί του ο μαθητής και θα την δείχνει κάθε

Δευτέρα την 1η ώρα στον εκπ/κό της τάξης.

Η σχολική κάρτα θα πρέπει να βρίσκεται στην τσάντα

του μαθητή όλη την εβδομάδα διότι είναι πιθανόν να γίνει επανέλεγχος.

Για όποια διευκρίνιση θέλετε στη διάθεσή σας.

Ο Δ/ντής

 

ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ COVID 19

 Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας,
καλησπέρα σας και Χρόνια Πολλά.
   Επανακινεί η δια ζώσης διδασκαλία
από Δευτέρα 10/5 και σας υπενθυμίζουμε τα αυστηρά μέτρα προστασίας:

Μάσκες

Αποστάσεις

Καθαριότητα Χεριών

Διακριτοί Χώροι Διαλειμμάτων

Κλιμακωτή Αποχώρηση 

+ Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος και έκδοση Σχολικής Κάρτας COVID 19 .

Φροντίδα όλων μας ,η ψυχοκοινωνική στήριξη των παιδιών

ώστε να επανενταχτούν ομαλά στη σχολική ομάδα.

Καλή αρχή !

Ο Δ/ντής

 

ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ( SELF TEST)

-ΠΡΟΜΗΘΕΥΕΣΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΝ ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
ΜΕ ΤΟN ΑΜΚΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΡΑΔΥ ΚΑΝΕΤΕ ΤΟ ΤΕΣΤ.


--.ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
https://safeshare.tv/x/uqy9EtE1uuE#


---ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ  https://self-testing.gov.gr/ ΘΑ ΕΚΔΩΣΕΤΕ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΡΤΑ-COVID 19 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.


----Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΡΑΔΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ 
H ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΡΤΑ COVID 19 ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΩΙ.


----- ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ TH ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΡΤΑ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

 

ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΕΥΧΕΣ

 

Περιβόλι την άνοιξη Claude Monet 1886

 


Σελίδα 1 από 24

Ημερολόγιο

Δεκέμβριος 2021
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

first aid

Στιγμές

Κατασκευές Ο.Σ.Κ.

Σχολικός Κήπος

Σχολική Βιβλιοθήκη

Επικοινωνία

6ο Δημοτικό Χαϊδαρίου

Κομνηνών 39, 12462
Τηλ. 210 5811277
mail@6dim-chaid.att.sch.gr

O καιρός σήμερα